Maszyny do poboczy

Oferta firmy KUHN skierowana do firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych i poboczy dróg obejmuje maszyny do utrzymania poboczy (rozdrabniacze i kosiarki) oraz kosiarki na wysięgniku z wymiennymi głowicami roboczymi. Maszyny te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania rolników oraz firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, a także władz lokalnych. Maszyny do wykaszania zarośli KUHN zapewniają wysoką jakość i dużą wydajność pracy.

dealer finder map for KPL