Rozdrabniacze do poboczy

Od wielu lat firma KUHN rozwija swoją ofertę maszyn komunalnych (rozdrabniaczy z przesunięciem bocznym, profesjonalnych kosiarek do poboczy, kosiarek wysięgnikowych), ponieważ utrzymanie terenów zielonych jest dla nas bardzo ważne! Kwitnące pasy wzdłuż dróg, ścieżek i pól nie tylko upiększają krajobraz, ale również pomagają w utrzymaniu różnorodności biologicznej, będąc stanowiskiem wielu gatunków roślin i zwierząt… ale wszystko pod warunkiem, że o nie dbamy. Dlatego niezbędny jest kompromis pomiędzy konieczną ochroną upraw, utrzymaniem zieleni raz bezpieczeństwem poruszania się po drogach i związanym z tym regularnym wykaszaniem poboczy, a oczekiwaniami mieszkańców pod względem atrakcyjności krajobrazu oraz kwestiami ochrony środowiska naturalnego.

TB 10

Do utrzymania terenów trawiastych, parków i ogrodów oferowane są 3 modele w 3 szerokościach roboczych (1,40 m, 1,60 m i 1,80 m).

TB 100 SELECT

Do bieżącego utrzymania terenów zielonych oferowane są 2 modele (1,75 m i 2,03 m).

TBE - TBES 10

Dostępnych jest pięć modeli w 3 szerokościach roboczych (1,53 m, 1,79 m i 2,14 m), przeznaczonych do pracy w gospodarstwach indywidualnych w zakresie utrzymania poboczy, obrzeży pól i innych terenów trawiastych. TBES serii 10 posiada duży zakres przesunięcia bocznego.

TBE - TBES 102

Dla gospodarstw indywidualnych i spółdzielni rolniczych, które szukają wszechstronnych maszyn, oferowanych jest 6 modeli w 5 szerokościach roboczych. Są one dostosowane do intensywnego użytkowania w zakresie rozdrabniania trawy i zarośli. TBES serii 102 posiada duży zakres przesunięcia bocznego.

SPRING LONGER 70

Modele o szerokości roboczej 1,60 m są skierowane do służb komunalnych z przeznaczeniem do koszenia.

SPRING LONGER 80

Kosiarki do poboczy o szerokościach roboczych od 1,60 do 2,30 m

dealer finder map for KPL