Rozdrabniacze do poboczy

Od wielu lat firma KUHN rozwija swoją ofertę maszyn komunalnych (rozdrabniaczy z przesunięciem bocznym, profesjonalnych kosiarek do poboczy, kosiarek wysięgnikowych), ponieważ utrzymanie terenów zielonych jest dla nas bardzo ważne! Kwitnące pasy wzdłuż dróg, ścieżek i pól nie tylko upiększają krajobraz, ale również pomagają w utrzymaniu różnorodności biologicznej, będąc stanowiskiem wielu gatunków roślin i zwierząt… ale wszystko pod warunkiem, że o nie dbamy. Dlatego niezbędny jest kompromis pomiędzy konieczną ochroną upraw, utrzymaniem zieleni raz bezpieczeństwem poruszania się po drogach i związanym z tym regularnym wykaszaniem poboczy, a oczekiwaniami mieszkańców pod względem atrakcyjności krajobrazu oraz kwestiami ochrony środowiska naturalnego.

dealer finder map for KPL