KUHN w liczbach

Zobacz jakie wyniki osiągnęła Grupa KUHN w roku 2020 wg poszczególnych wskaźników:

Liczba pracowników osób
Obrót milionów euro
Inwestycje milionów euro
Budżet na badania i rozwój % wysokości obrotu
Ponad patentów na świecie