Innowacje i technologia

ZBLIŻA SIĘ 200 LAT INNOWACJI

Grupa KUHN nieustannie poszukuje innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa, aby nasi klienci mogli produkować więcej, mniejszym kosztem. KUHN posiada obecnie blisko 2000 patentów na całym świecie, co podkreśla nasze ambitne działania w zakresie innowacji. Nasze zaangażowanie w rozwój nowych, najlepszych w swojej klasie maszyn, wymaga wdrażania najnowszych technologii w oferowanych produktach, w tym zaawansowanej elektroniki, automatyki i robotyki, inteligentnych czujników, systemów zarządzania danymi i połączonych rozwiązań cyfrowych.

Poprzez innowacje firma KUHN dąży do opracowania inteligentnych rozwiązań, które przyniosą korzyści naszym klientom końcowym i pomogą im wyżywić rosnącą populację ludności na świecie, a także przyczynią się do ochrony przyrody i środowiska.

Zaawansowane technologie

Doskonałe maszyny

Nasze nagrody za innowacyjność

Nasze zaangażowanie w przemysł maszyn rolniczych

Logo ISOBUS
Członek założyciel Centrum Kompetencji ISOBUS (CCI).
AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION
Wraz z AEF ustanawiamy standard inteligentnego rolnictwa.
A fruitful partnership with DKE that makes everyday life easier
Owocna współpraca z DKE, która ułatwia codzienne życie.
Axema, French association support agroequipment manufacturers
AXEMA, francuskie stowarzyszenie wspierające producentów sprzętu rolniczego.
FEMA, Farm equipment manufacturers association, association serves as resource and advocate.
FEMA, stowarzyszenie producentów wyposażenia rolniczego. Stowarzyszenie pełni rolę dostawcy i rzecznika.
CEMA is the association representing the European agricultural machinery industry.
CEMA jest stowarzyszeniem reprezentującym europejski przemysł maszyn rolniczych.
AEM, advancing equipment manufacturers in the global marketplace.
AEM, wiodący producenci wyposażenia na światowym rynku.
The Mechanical Engineering Industry Association is a German association of European mechanical and plant engineering companies
Mechanical Engineering Industry Association to niemieckie stowarzyszenie europejskich firm zajmujących się inżynierią mechaniczną i instalacyjną.
The American Society of Agricultural and Biological Engineers
Organizacja edukacyjna i naukowa zajmująca się rozwojem inżynierii mającej zastosowanie w systemach rolniczych, spożywczych i biologicznych.
CSMIA groups national manufacturers according to the product or service they offer. Members work to strengthen their sector and promote the national industry.
CSMIA, producenci krajowi na rzecz promocji branży rolniczej.
a collaborative platform for technological innovation for tomorrow's agriculture.
AgroTechnoPole, platforma współpracy na rzecz innowacji technologicznych dla rolnictwa jutra.
New Mobility Solutions and Automotive Cluster
Nowe rozwiązania w zakresie mobilności i klaster motoryzacyjny.
Cetim, the French technical center for mechanical industries is one of the largest industrial research organizations in Europe
Cetim, francuskie centrum techniczne dla przemysłu mechanicznego, jest jedną z największych przemysłowych organizacji badawczych w Europie.
RobAgri, national French association representing Agricultural Robotics
RobAgri, krajowe francuskie stowarzyszenie reprezentujące robotykę rolniczą.

Nasza współpraca z sektorem edukacji

Agro Dijon : L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Institut polytechnique UniLaSalle
OSNABRÜCK UNIVERSITY