Zrównoważony rozwój w firmie KUHN

BUDOWANIE LEPSZEGO ŚWIATA

Grupa KUHN angażuje się w tworzenie lepszego świata poprzez wspieranie klientów w osiąganiu ich własnych ambitnych celów klimatycznych i zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko w zakresie źródeł energii, gospodarki wodnej, gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarki odpadami.

Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i w pełni popieramy jej zasady dotyczące praw człowieka, standardów pracy i zasad ochrony środowiska.

Ludzie są siłą napędową naszego sukcesu

Wierzymy, że nasi klienci i pracownicy są siłą napędową sukcesu. Jesteśmy pełnym pasji, zgranym zespołem, gotowym do podejmowania wyzwań w stale rozwijającym się rolnictwie. Naszą obietnicą jest zapewnienie naszym klientom najwyższego poziomu satysfakcji i staramy się to osiągnąć poprzez wspólną pracę.

KUHN employee at manufacturing in Saverne, France

Klienci

 • Pomoc w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy dla rolników
 • Nieustanne opracowywanie bardziej ergonomicznych maszyn
 • Przestrzeganie etycznego kodeksu biznesowego i konsekwentne przestrzeganie przepisów
 • Oferowanie progresywnych szkoleń dla klientów
 • Opracowywanie zaawansowanych certyfikatów produktów

Pracownicy

 • Oferowanie praktyk i programów stażowych
 • Ochrona naszych pracowników na najwyższym możliwym poziomie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Nieustanne dążenie do pozyskiwania, rozwijania, wykorzystywania naszej wspólnej wiedzy i dzielenia się nią
 • Zapewnienie możliwości ciągłych szkoleń w celu rozwijania wewnętrznych kompetencji

Partnerstwa i społeczności

 • Tworzenie silnych partnerstw ze szkołami na całym świecie
 • Poszanowanie różnorodności w miejscu pracy
 • Wspieranie organizacji charytatywnych i stowarzyszeń poprzez darowizny i wolontariat
 • Utrzymywanie lojalnych, długoterminowych relacji partnerskich z naszymi lokalnymi społecznościami i klientami

Nieustannie dbamy o naszą planetę

W naszym zrównoważonym podejściu zdajemy sobie sprawę, że rolnictwo odgrywa coraz większą rolę w produkcji bioenergii, biopochodnych tworzyw sztucznych, włókien, innych materiałów, a także biomedycyny. Projektujemy innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla dzisiejszego i przyszłego rolnictwa, w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Nasze podejście jest wnikliwe, pragmatyczne i odważne.

In our sustainable approach, we recognize that agriculture plays a growing role in the production of bioenergy, bio-based plastics, fibers, other materials as well as biomedicines. We design innovative, sustainable solutions for current and future agriculture in close collaboration with our customers.

Ograniczenie śladu ekologicznego

 • Nasze ciepło odpadowe jest wykorzystywane jako źródło energii, co pozwala zaoszczędzić 5000 MWh energii rocznie
 • Korzystamy z energii odnawialnej 
 • Niektóre z naszych pieców lakierniczych działają w oparciu o hybrydowe źródła energii
 • Inwestujemy w automatyzację, aby poprawić komfort, bezpieczeństwo, estetykę i rentowność naszych budynków

Recykling materiałów

 • Poddajemy recyklingowi wszystkie możliwe materiały
 • 40% naszych odpadów jest przetwarzanych bezpośrednio na materiały lub energię
 • Wykorzystujemy odpady złomu metalowego w naszych odlewniach

Ochrona naszego środowiska

 • Zmniejszamy masę naszych maszyn, aby ograniczyć nacisk na podłoże i ugniatanie gleby
 • Tworzymy cyfrowe i połączone aplikacje w celu zwiększenia oszczędności i wydajności
 • Wykorzystujemy sztuczną inteligencję do poprawy jakości pracy w terenie

Nasze produkty są ukierunkowane na jakość i niezawodność

Nasze zrównoważone podejście koncentruje się na jakości i trwałości  produktów. Opracowywane przez nas maszyny i usługi cyfrowe są projektowane z myślą o potrzebach rolników na całym świecie. Jakość i niezawodność kierują wszystkimi etapami opracowywanych przez nas rozwiązań.

Self-propelled autonomous mixer AURA distributing to livestock

Technologia cyfrowa

 • Opracowywanie nowych rozwiązań cyfrowych pozwalających zmaksymalizować skuteczność i wydajność
 • Oferowanie inteligentnych aplikacji w celu zmniejszenia nakładów czasu i pieniędzy klientów oraz dla większego poszanowania środowiska

Autonomiczne maszyny

 • Poprawa wydajności i bezpieczeństwa pracy
 • Zwiększenie autonomii i elastyczności
 • Zmniejszenie zużycia i dywersyfikacja źródeł energii

Ekoprojektowanie 

 • Nasze produkty są projektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu
 • Inwestujemy w badania i rozwój oraz opracowujemy nasze produkty we współpracy z rolnikami 
 • Opracowujemy nowe gamy produktów, takie jak maszyny do mechanicznego odchwaszczania, aby pomóc we wdrażaniu alternatywnych praktyk rolniczych

Zgodność

 • Przestrzeganie wszystkich przepisów i uregulowań prawnych
 • Wdrażanie solidnych praktyk zakupowych w całym łańcuchu dostaw
 • Tworzenie i prowadzenie podstawowej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego