Terminale sterujące i rozwiązania ISOBUS

KUHN Electronics to świadome zarządzanie gospodarstwem. Oferujemy doskonałe systemy automatyzujące funkcje maszyn z wykorzystaniem sygnału GPS. Standard komunikacji ISOBUS możliwy w większości maszyn KUHN pozwala wykorzystać monitor ciągnika. Terminale sterujące CCI z jednym lub kilkoma widokami pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne zarządzanie informacjami o pracy maszyny czy ciągnika. Już dziś KUHN posiada narzędzia do świadomego wykorzystania maszyn oraz zarządzania danymi w gospodarstwie.

dealer finder map for KPL