Rozdrabniacze

Dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych i roślin na terenach zielonych pomaga w walce z chwastami, szkodnikami i chorobami oraz gwarantuje szybkie przekształcenie materii organicznej w próchnicę. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest drobne pocięcie materiału, utrzymanie stałej wysokości roboczej oraz równomierne rozrzucenie resztek na powierzchni gleby. Dla jeszcze lepszej jakości rozdrabniania w KUHN przygotowaliśmy ofertę rozdrabniaczy bijakowych.

dealer finder map for KPL