Model kultywatora STRIGER

Postaw na uprawę pasową z kultywatorem STRIGER 100

STRIGER 100 wyposażony w 4 do 12 rzędów jest wzorcem dla maszyn do uprawy pasowej. Jego zadaniem jest przygotowanie
przyszłego rzędu wysiewu dla gatunków sianych punktowo.

Znajdź najbliższego dealera

Opracowany przez firmę KUHN kultywator STRIGER 100 to maszyna do uprawy pasowej zapewniająca wiele korzyści agronomicznych. Przygotowanie rzędu wysiewu jest takie samo jak w przypadku tradycyjnej uprawy, a międzyrzędzia korzystają z zalet siewu bezpośredniego z zachowaniem okrywy z resztek pożniwnych. Przyszły rząd wysiewu zostaje ogrzany i zapewnia szybki start roślinom. Materia organiczna i woda są magazynowane w międzyrzędziach.
STRIGER 100 wyróżnia się prostą i łatwo powielaną regulacją tarcz oczyszczających bruzdę, głębokości roboczej i kół dogniatających.

Każda sekcja robocza pracuje niezależnie, dzięki ramie równoległobocznej pozwalającej na dokładnie kopiowanie nierówności gleby.
STRIGER 100 posiada doskonałą zdolność adaptacyjną do różnych warunków roboczych:

 • Nawożenie mineralne oraz aplikacja nawozów płynnych lub gnojowicy
 • Różne szerokości rozstawu rzędów
 • Szeroki wybór elementów roboczych i wyposażenia
 • Kilka szerokości ram do wyboru: 3 m, 3,50 m, 4,40 i 6 m


Z kultywatorem STRIGER 100 utrzymujesz potencjał plonotwórczy swoich pól, jednocześnie pobudzając życie mikrobiologiczne gleby, ograniczając erozję i zmniejszając powierzchnię uprawianej gleby o 80%.

STRIGER podczas pracy

Korzyści dla użytkownika

Uprawa pasowa kultywatorem STRIGER 100

STRIGER 100 łączy wszystkie zalety siewu bezpośredniego i konwencjonalnego

Czym jest uprawa pasowa?

Uprawa pasowa polega na pracy tylko w przyszłych rzędach wysiewu i pozostawieniu nienaruszonej okrywy roślinnej w międzyrzędziach Pracując tylko w pasach gleby zapewniasz swoim uprawom wszelkie szanse powodzenia, tak samo jak w przypadku konwencjonalnych zabiegów uprawowych. W międzyrzędziach odczuwalne są zalety siewu bezpośredniego: oszczędność wody, ograniczony rozwój chwastów, stymulacja życia glebowego i mniejsze obciążenia mechaniczne.

Uprawa pasowa jest definiowana w czterech punktach:
 • nacinanie gleby
 • oczyszczanie bruzdy
 • nawożenie
 • przygotowanie łoża siewnego

Kultywator STRIGER 100 zapewnia:
 • Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, ze względu na mniejszą ilość roboczogodzin i mniejsze zużycie paliwa
 • Bardziej ekonomiczne wykorzystanie nawozów, dzięki zlokalizowanemu podsiewowi i zmniejszeniu dawki
 • Ograniczenie stosowania produktów fitosanitarnych, dzięki pozostawieniu okrywy roślinnej na powierzchni gleby
Wszystko dla uzyskania identycznych lub nawet wyższych plonów!

Warunki pracy

Uprawa pasowa jest techniką uprawy konserwującej, która dla uzyskania zadowalających wyników wymaga pewnej dyscypliny. Jeśli chcemy osiągnąć sukces w uprawie pasowej, musimy przestrzegać kilku zasad.

Pierwszą z nich jest uważna obserwacja gleby w celu przeanalizowania jej składu (tekstury, składników mineralnych) i wykrycia ewentualnych obszarów nadmiernego zagęszczenia.

Należy również zwrócić uwagę na florę i faunę występującą na polu:
 • miejsca w których mogą rosnąć chwasty
 • obszary sprzyjające występowaniu szkodników
Należy również uwzględnić warunki klimatyczne danego regionu:
 • prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków: naturalne pękanie gleby, zamarzanie/rozmarzanie, niszczenie okrywy roślinnej w zimie
 • opady deszczu: należy znać zasoby wody glebowej, określić terminy likwidowania okrywy roślinnej i/lub jej przykrycia w celu utrzymania wysokiego potencjału plonotwórczego gleby
 • typowe warunki powodowe na początku wiosny: czas ogrzewania rzędu wysiewu
Myśląc o udanej uprawie pasowej musimy brać pod uwagę kilka parametrów.

Sześć działań zapewniających optymalną uprawę pasową

Sekcja robocza kultywatora STRIGER 100 składa się z kilku różnych elementów spełniających konkretne zadanie:

 1. kopiowanie nierówności terenu odbywa się za pomocą równoległoboku i kół podporowych. Każda sekcja robocza jest zamontowana niezależnie na ramie, co pozwala na swobodne kopiowanie nierówności terenu.

 2. krój talerzowy przecina resztki roślinne i otwiera bruzdę przed zębem. Opcjonalny, falisty krój talerzowy dodatkowo zapewnia efekt kruszenia gleby przed zębem.

 3. Tarcze usuwają resztki pożniwne z rzędu wysiewu, pozbywając się chwastów i szkodników. Podczas wiosennego zabiegu mogą zostać podniesione.

 4. Ząb kruszy i rozluźnia rząd wysiewu, stwarzając dogodne warunki do rozwoju korzeni. Regulacja głębokości roboczej w zakresie od 7 do 30 cm odbywa się bez użycia narzędzi. Zęby pracują niezależnie od talerzy ograniczających, co zapobiega wyrzucaniu gleby na międzyrzędzia.

 5. Tarcze ograniczające utrzymują glebę w uprawianym pasie, jednocześnie ją rozdrabniając. Międzyrzędzia pozostają w nienaruszone, a wschody chwastów są znacznie ograniczone.
 6. Koła dogniatają łoże siewne i likwidują dziury w przyszłym rzędzie wysiewu. Nacisk kół można regulować, a w przypadku jesiennego zabiegu, można je również podnieść.
Sekcja robocza STRIGER 100 pozwala na wykonanie 6 zadań w pasie wysiewu

Prosta i precyzyjna obsługa

Beznarzędziowa zmiana ustawień w kultywatorze STRIGER 100 zapewnia komfort i precyzję obsługi.

Wysoce precyzyjna regulacja bez użycia narzędzi

Regulacje w kultywatorze STRIGER 100 nie wymagają użycia narzędzi:
 • Beznarzędziowa regulacja tarcz oczyszczających bruzdę z możliwością ich podniesienia jest wykonywana z tyłu sekcji roboczej.
 • Beznarzędziowa regulacja głębokości roboczej w zakresie od 7 do 30 cm.
 • Hydrauliczna regulacja nacisku kół dogniatających, zapewniająca natychmiastowe dostosowanie maszyny do warunków roboczych. Koło może zostać podniesione w celu lepszego przenikania wody i działania mrozu.

Wszystkie te regulacje są szybkie i mogą być w łatwy sposób powielane, co zapewnia użytkownikowi wysoki komfort pracy i precyzyjna zmianę ustawień.

Ustawienia robocze na każdy sezon

Zabieg wykonywany tylko jesienią: głębokość pracy 20 - 30 cm i mała prędkość robocza 6 - 8 km / h
Na ciężkiej glebie gliniastej: +40%, wszystkie wiosenne zabiegi będą podnosiły wilgotność i wpływały na zbrylenie gleby. Dlatego bardzo ważna jest uprawa jesienna, która pozwoli aby deszcz i mróz działały strukturotwórczo na glebę w rzędach.

Ten wczesny zabieg poprawi warunki sprzyjające schnięciu i pękaniu gleby.

Uprawa jesienna z powtórzeniem na wiosnę: praca na głębokości 15 - 30 cm z prędkością od 6 do 10 km/h.
W przypadku wcześnie zbieranych upraw (zboża) wskazany jest zabieg kultywatorem STRIGER 100 pomiędzy 15 sierpnia a 15 października.
W przypadku późnych zbiorów, takich jak kukurydza na ziarno, należy zwrócić uwagę na warunki zbioru i zastosować kultywator STRIGER w warunkach wilgotnych.
W obu przypadkach, celem jest stworzenie gruboziarnistej, zbrylonej i niezagęszczonej struktury, która może być poddawana działaniu warunków zimowych.

Celem wiosennego zabiegu jest ogrzanie i zagęszczenie gleby oraz podsiew nawozu.
Aby uniknąć uszkodzenia głębokiej struktury gleby wytworzonej pod wpływem zimowych warunków pogodowych, głębokość uprawy musi zostać ograniczona do głębokości siewu.

Zabieg wykonany tylko wiosną na głębokości od 10 do 20 cm, z prędkością od 8 do 12 km/h.
Przejazd kultywatorem STRIGER 100 należy wykonać wiosną w terminie trzech tygodni do trzech dni przed siewem w mulcz lub okrywę roślinną (należy zwrócić uwagę na stopień przesuszenia).

Nasiona muszą mieć wszystkie czynniki niezbędne do kiełkowania: woda, ciepło, spulchniona i zagęszczona gleba.
Wiosenny zabieg kultywatorem pasowym STRIGER 100 pozwala przygotować bruzdę siewną.

Możliwość dostosowania do każdych warunków pracy

Podczas jednego przejazdu STRIGER 100 umożliwia aplikację gnojowicy

Nawożenie zlokalizowane

STRIGER 100 umożliwia dostarczenie nawozu bezpośrednio w rzędzie wysiewu, w bliskiej odległości od roślin. Firma KUHN oferuje kompletne wyposażenie do wysiewu nawozów stałych oraz do aplikacji nawozów płynnych i gnojowicy.

- wysiew nawozów stałych:
 • wspornik i głowica rozdzielająca
 • cyklony i głowice rozdzielające
 • zestaw do mocowania na zbiorniku frontalnym i zaczepianym
- aplikacja nawozu płynnego:
 • regulowane końcówki rozpylaczy
- nawożenie organiczne (gnojowica):
 • wspornik dozownika
- regulowane końcówki rozpylaczy
Zestaw do aplikacji gnojowicy podczas przejazdu kultywatorem STRIGER 100 zwiększa produktywność Twojej maszyny.

Maszyny o wysokiej wydajności

Ząb kultywatora STRIGER 100 doskonale kruszy glebę zapewniając skuteczną pracę.
Regulacja głębokości roboczej w zakresie od 7 do 30 cm jest szybka i precyzyjna. Regulacja kultywatora STRIGER nie wymaga użycia narzędzi, co ułatwia obsługę maszyny i pozwala zaoszczędzić czas.
Ząb może być wyposażony jedno z trzech różnych dłut, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i warunków glebowych.
 • Dłuto z systemem szybkiego montażu Fast-Fit pozwala ograniczyć przestoje i zwiększa wydajność roboczą;
 • Dłuto Rock ST (50 mm) jest idealnym rozwiązaniem na zakamienioną glebę;
 • Dłuto ST o szerokości 50 mm jest odporne na ścieranie.
Dla zapewnienia najwyższej jakości pracy, STRIGER 100 zamiast zębów może być wyposażony w podwójne talerze do wiosennej uprawy. Talerze skutecznie spulchniają i ogrzewają pas gleby.
Modele o szerokości roboczej 3 m, 4,40 m i 6 m mogą być również wyposażone w znaczniki boczne.
System szybkiego montażu dłuta pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas jego wymiany.

Perfekcyjne zakończenie przejazdu

Koła dogniatające w kultywatorze STRIGER 100 zagęszczają glebę wgłębnie, zapobiegając jej ubijaniu na powierzchni. Celem jest rozbicie brył gleby, które pobudza przenikanie wody oraz zatrzymuje wilgoć w glebie.
Firma KUHN oferuje trzy typy kół dla kultywatora STRIGER 100:
 • koło z prętami. Intensywnie kruszy i spulchnia, zapewniając doskonały kontakt nasion z glebą. To koło jest zalecane do wiosennych zabiegów.
 • gumowe koło dogniatające. Mocno zagęszcza glebę i zatrzymuje wilgoć w łożu siewnym. To koło jest zalecane do letnich zabiegów.
 • koło z łańcuchami. Delikatnie zagęszcza i kruszy glebę, zapewniając dobre warunki dla działania mrozu w zimie. To koło jest zalecane do zabiegu jesiennego.
Koła dogniatające w kultywatorze STRIGER 100 zapewniają idealne wykończenie rzędu.

Model kultywatora STRIGER

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM)
Głębokość robocza(cm)
Liczba rzędów
Rozstaw rzędów (cm)
Masa, ok. (kg)
Wymiary ramy (cm)
Zaczep
Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika
Światła droowe i tablice ostrzegawcze
Seryjne wyposażenie sekcji roboczej
300M 4 RZĘDY 300 M 5 RZĘDÓW 300M 6 RZĘDÓW 350 M 5 RZĘDÓW 350M 7 RZĘDÓW 440R 6 RZĘDÓW 440R 7 RZĘDÓW 440R 8 RZĘDÓW 600R 8 RZĘDÓW 600R 9 RZĘDÓW 600R 11 RZĘDÓW 600R 12 RZĘDÓW
3 3 3 3,5 3,5 4 4,4 4,4 6 6 6 6
3 3 3 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3 3
88/120 110/150 132/180 110/150 154/210 132/180 154/210 176/240 176/240 198/270 242/330 264/360
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 5 6 5 7 6 7 8 8 9 11 12
60 / 70 / 75 / 80 55/60 45 / 50 70/75 45 / 50 70 / 75 / 80 55 / 60 45 / 50 70 / 75 / 80 55 / 60 55 45 / 50
Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt
Sztywna Sztywna Sztywna Sztywna Sztywna Składana Składana Składana Składana Składana Składana Składane
Kat. 2-3 Kat. 2-3 Kat. 2-3 Kat. 2-3 Kat. 2-3 Kat. 3 - 4 N Kat. 3 - 4 N Kat. 3 - 4 N Kat. 3 - 4 N Kat. 3 - 4 N Kat. 3 - 4 N Kat. 3 - 4 N
NSH i koła dogniatające:1x dwukierunkowy Równoległobok: 1x dwukierunkowy Znaczniki: 1 x zawór dwukierunkowy NSH i koła dogniatające:1x dwukierunkowy Równoległobok: 1x dwukierunkowy Znaczniki: 1 x zawór dwukierunkowy NSH i koła dogniatające:1x dwukierunkowy Równoległobok: 1x dwukierunkowy Znaczniki: 1 x zawór dwukierunkowy NSH i koła dogniatające:1x dwukierunkowy Równoległobok: 1x dwukierunkowy Znaczniki: 1 x zawór dwukierunkowy NSH i koła dogniatające:1x dwukierunkowy Równoległobok: 1x dwukierunkowy Znaczniki: 1 x zawór dwukierunkowy NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
NSH i koła dogniatające: 1x dwukierunkowy
Równoległobok: 1x dwukierunkowy
Składanie i blokada: 1x dwukierunkowy
Znaczniki: 1x dwukierunkowy
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
2 boczne koła podporowe, gładki krój talerzowy 430 mm, tarcze w kształcie gwiazdy, oczyszczające rząd z resztek pożniwnych, utwardzany ząb z dłutem 50 mm z zabezpieczeniem NSH, dwa równoległe ząbkowane talerze, demontowane koło dogniatające 2 boczne koła podporowe, gładki krój talerzowy 430 mm, tarcze w kształcie gwiazdy, oczyszczające rząd z resztek pożniwnych, utwardzany ząb z dłutem 50 mm z zabezpieczeniem NSH, dwa równoległe ząbkowane talerze, demontowane koło dogniatające 2 boczne koła podporowe, gładki krój talerzowy 430 mm, tarcze w kształcie gwiazdy, oczyszczające rząd z resztek pożniwnych, utwardzany ząb z dłutem 50 mm z zabezpieczeniem NSH, dwa równoległe ząbkowane talerze, demontowane koło dogniatające 2 boczne koła podporowe, gładki krój talerzowy 430 mm, tarcze w kształcie gwiazdy, oczyszczające rząd z resztek pożniwnych, utwardzany ząb z dłutem 50 mm z zabezpieczeniem NSH, dwa równoległe ząbkowane talerze, demontowane koło dogniatające 2 boczne koła podporowe, gładki krój talerzowy 430 mm, tarcze w kształcie gwiazdy, oczyszczające rząd z resztek pożniwnych, utwardzany ząb z dłutem 50 mm z zabezpieczeniem NSH, dwa równoległe ząbkowane talerze, demontowane koło dogniatające

Media

Model kultywatora STRIGER