Uprawa pasowa

Po latach bliskiej współpracy z rolnikami stosującymi uprawę pasową z kultywatorami KUHN, przedstawiliśmy nową generację tych wyjątkowych maszyn. Wprowadzono wiele zmian podyktowanych doświadczeniami polowymi i oczekiwaniami użytkowników pod kątem eksploatacji maszyn. Uprawa pasowa, która jest zabiegiem technologii uprawy konserwującej - ogranicza erozję gleby, zmniejsza parowanie wody i obniża koszty mechanizacyjne przy zachowaniu wysokiego potencjału plonotwórczego pola. Nasze maszyny do uprawy pasowej wyznaczają nowe standardy w pasowej uprawie gleby. Nowa generacja maszyn zapewnia łatwiejsze i bardziej precyzyjne regulacje ustawień roboczych.

dealer finder map for KPL