Rozdrabniacze do terenów zielonych

Od utrzymania parków i ogrodów po pielęgnację wszelkich terenów zielonych i sadów - we wszystkich tych zadaniach rozdrabniacze KUHN spełniają oczekiwania użytkowników, niezależnie od ilości materiału z jakim pracują. Maszyny te, wyposażone w krótkie elementy robocze i odpowiedniej wielkości osłony, są doskonale przystosowane do pracy na powierzchniach trawiastych. Rozdrabniacze do terenów zielonych zostały zaprojektowane do pracy z ciągnikami kompaktowymi. Ich konstrukcja i specjalne elementy robocze zapewniają wysoką jakość rozdrabniania na trawnikach i innych terenach zielonych.

BP - BPR 100

Siedem wszechstronnych modeli w 4 szerokościach roboczych (od 2,10 m do 3,03 m), przeznaczonych do rozdrabniania wszelkich rodzajów powierzchni trawiastych i wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach rolnych lub przez służby komunalne.

BK

Wszechstronny rozdrabniacz BK dla gospodarstw z produkcją mieszaną. Dostępny w trzech szerokościach roboczych: 2,30, 2,80 i 3,20 m.

BP 8300

Rozdrabniacz BP 8300 jest przeznaczony głównie do utrzymania pastwisk, ugorów i obszarów trawiastych, ale jego wszechstronność pozwala również na zagospodarowanie poplonów (gorczyca, facelia itp.), a także resztek pożniwnych i ścierniska po kukurydzy.

dealer finder map for KPL