Model kultywatora PERFORMER

Kompleksowa uprawa w jednym przejeździe

Kultywator do głębokiej uprawy KUHN PERFORMER to najwyższej klasy maszyna do Twojego gospodarstwa. Podczas jednego przejazdu wykonuje 4 zabiegi za pomocą zębów i talerzy: cięcie ścierniska, mieszanie i kruszenie gleby, wyrównanie i zagęszczenie.

Znajdź najbliższego dealera

Gama kultywatorów PERFORMER wyposażonych w talerze i zęby umacnia pozycję firmy KUHN w segmencie maszyn do uprawy uproszczonej. Kultywatory PERFORMER dedykowane do pracy z ciągnikami o średniej i dużej mocy (od 180 do 700 KM) spełniają potrzeby wielkoobszarowych gospodarstw rolnych i firm usługowych, które szukają rozwiązań pozwalających na optymalne wykorzystanie krótkich okien pogodowych.
PERFORMER zapewnia wymierne oszczędności: jedna maszyna, jeden operator, jeden przejazd i mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z uprawą konwencjonalną. Redukcja kosztów związanych z mechanizacją i wynagrodzeniami dla pracowników poprawia rentowność gospodarstwa.
Kultywatory do głębokiej uprawy PERFORMER umożliwiają zwiększenie plonów poprzez poprawę struktury gleby: wzruszenie podeszwy płużnej i poprawa zasobów wody w glebie.
PERFORMER w pracy

Korzyści dla użytkownika

Maszyny o wysokiej wydajności

PERFORMER 4000 pracujący talerzami, zębami i wałem w jednym przejeździe

4 zabiegi w jednym przejeździe

Każde pole wymaga innej uprawy, która zależy od tekstury i struktury gleby oraz od przedplonu i terminu zabiegu. PERFORMER to bardzo wszechstronna maszyna, doskonale przystosowana do różnych zabiegów agrotechnicznych:

- Jeden przejazd: jeśli okna pogodowe są bardzo krótkie, a gleba wymaga głębszej uprawy po żniwach, agregat uprawowy PERFORMER z różnorodnymi elementami roboczymi jest idealnym rozwiązaniem.

- Głębokie wymieszanie / kruszenie gleby: Jeśli gleba wymaga odbudowy struktury na znacznej głębokości bez naruszania warstw gleby. Możesz wyposażyć zęby w dłuta o szerokości 50 mm.

      - Wymieszanie wierzchniej warstwy gleby: Jeśli chcesz ograniczyć ilość zabiegów do minimum, mając na celu utrzymanie materii organicznej na powierzchni i rozluźnienie tylko górnej warstwy gleby.
PERFORMER wyposażony w talerze oraz zęby z lemieszami bocznymi może być wykorzystany do płytkiej uprawy ścierniska.

W przypadku jesiennego zabiegu, kiedy chcemy aby bryły gleby były naturalnie kruszone pod wpływem mrozu, możemy pracować bez użycia wału. W takim przypadku, głębokość robocza jest ustalana na kołach. Za każdym kołem umieszczony jest ząb, który niweluje pozostawiane ślady.
W przypadku pracy na lekkiej glebie i w wilgotnych warunkach, możliwe jest przeniesienie ciężaru z wału na koła.

Jeden przejazd, żeby jak najlepiej wykorzystać nakłady.

Jeden przejazd obejmuje kilka zabiegów wykonywanych na głębokości od 15 do 35 cm.
Dwa rzędy niezależnie montowanych talerzy o średnicy 510 mm dokładnie tną resztki pożniwne z systemami korzeniowymi.
Cztery rzędy wygiętych zębów zapewniają głębokie wymieszanie gleby i rozprowadzenie słomy w całej warstwie gleby. Prześwit pod ramą wynoszący 85 cm gwarantuje płynną pracę nawet przy dużej ilości resztek pożniwnych.
W przypadku uprawy „jedoprzejazdowej” zęby są wyposażone w dłuta o szerokości 80 mm. 
Do głębokiego rozluźnienia bez mieszania warstw gleby przeznaczone są dłuta o szerokości 50 mm. Zachowana zostaje nośność gleby, a materia organiczna pozostaje na powierzchni i zwiększa żyzność gleby.

Talerze wyrównujące, rozmieszczone w jednym rzędzie, niwelują uprawioną glebę przed wałem dogniatającym.

W zależności od wymagań w stosunku do stopnia zagęszczenia gleby, PERFORMER może być wyposażony w jeden z 3 wałów:
          - Wał HD-Liner 700 z pierścieniami o profilu „V”;
          - Podwójny wał o profilu „U”;
          - Wał Packliner z ogumionymi pierścieniami.

Kompleksowa uprawa gleby w jednym przejeździe gwarantuje duże oszczędności: jedna maszyna, jeden operator, jeden przejazd i mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z uprawą konwencjonalną.
Uprawa ścierniska kultywatorem PERFORMER 5000 wyposażonym w wał V-Liner

Niezależna praca talerzami i zębami

PERFORMER pozwala na niezależne używanie poszczególnych sekcji roboczych.
Praca samymi talerzami pozwala na uprawę ścierniska na głębokości do 10 cm z dużą prędkością roboczą. 2 rzędy niezależnie montowanych talerzy o średnicy 210 mm zapewnia wydajne cięcie słomy i korzeni, które przyśpiesza rozkład materii organicznej.
Praca samymi zębami pozwala uzyskać dobry efekt mieszania gleby na głębokości od 5 do 35 cm. Umieszczone na przodzie maszyny talerze mogą zostać podniesione, aby umożliwić samodzielną pracę 4 rzędów zębów.
W zależności od typu elementów roboczych, zęby kultywatora PERFORMER mogą wykonywać różne zabiegi: płytka lub głęboka uprawa ścierniska, podorywka lub spulchnianie gleby.

Niezależne lub jednoczesne użycie każdej z sekcji roboczych pozwala na wykonywanie wielu zadań jedną maszyną.
Niezależne lub jednoczesne zastosowanie 2 rzędów talerzy i 4 rzędów zębów w kultywatorze PERFORMER.

Możliwość dostosowania do każdego zabiegu

Niezależna praca 2 rzędów talerzy w kultywatorze PERFORMER 4000

2 rzędy talerzy do szybkiej uprawy ścierniska

PERFORMER jest wyposażony w 2 rzędy niezależnie montowanych talerzy o średnicy 510 mm z drobno ząbkowaną krawędzią.
Zadaniem talerzy jest pocięcie słomy i korzeni przyśpieszające rozkład resztek roślinnych oraz zatrzymanie materii organicznej w wierzchniej warstwie gleby, mające na celu zwiększenie jej żyzności.
Lekko wklęsłe talerze o średnicy 510 mm z drobnoząbkowaną krawędzią, gwarantują równomierną uprawę ścierniska na całej szerokości roboczej maszyny. Grubość 6 mm zmniejsza podatność talerzy na zużycie i wydłuża ich żywotność.
PERFORMER może pracować samymi talerzami lub talerzami i zębami jednocześnie:
           - pracując samymi talerzami zapewnia intensywne mieszanie górnej, kilkucentymetrowej warstwy gleby.
           - pracując razem z zębami, tnie resztki pożniwne i ułatwia przejście kolejnych sekcji roboczych.
Każdy talerz jest zabezpieczony 4 poliuretanowymi wałkami, które zapewniają prześwit w przypadku uderzenia w przeszkodę. Dzięki niezależnemu zabezpieczeniu
odchyla się tylko ten talerz, który natrafił na kamień, a głębokość robocza pozostałych zostaje utrzymana.
Dodatkowo, piasty są nasmarowane na cały okres eksploatacji. Nie wymagają żadnych działań konserwacyjnych, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas pracy. Podczas wymiany talerzy unika się również przedostawania się ciał obcych.

4 rzędy zębów gwarantujących idealne wymieszanie gleby

W kultywatorze PERFORMER, zarówno talerze uprawowe, jak i 4 rzędy zębów mogą pracować osobno lub jednocześnie.
Podobnie jak w kultywatorze CULTIMER, zęby kultywatora PERFORMER zapewniają doskonałą jakość mieszania słomy z glebą na głębokości od 5 do 35 cm. Wydajność mieszania za pomocą wygiętych zębów wyposażonych w wygięte listwy odkładające jest obecnie szeroko rozpoznawaną cechą tych maszyn.
Rozmieszczenie zębów w 4 rzędach ułatwia przepływ resztek pożniwnych i zapobiega zapychaniu sekcji roboczych.
Głębokość robocza zęba jest utrzymywana na stałym poziomie za pośrednictwem zabezpieczenia hydraulicznego non-stop NSH, wyzwalanego pod naciskiem 900 kg.
Dostępna jest kompletna gama części roboczych do wyposażenia zębów kultywatora PERFORMER:
          - dłuta 80 mm z lemieszami bocznymi 350 mm, doskonale sprawdzające się w płytkiej uprawy ścierniska. Lemiesze boczne zapewniają dokładne podcięcie systemów korzeniowych na całej szerokości roboczej maszyny i wspomagają wygięte zęby w mieszaniu gleby;
          - dłuta o szerokości 80 mm do uprawy na głębokości do 35 cm z wymieszaniem dużej ilości resztek pożniwnych;
          - dłuta 50 mm pozwalają rozluźnić glebę bez potrzeby stosowania większego ciągnika i ograniczają wyciąganie kamieni na powierzchnie.
Rzędy zębów kultywatora PERFORMER w pracy

Wyrównanie i zagęszczenie gleby: klucz do udanej uprawy ścierniska

Dobre wyrównanie gleby ułatwia wykonanie kolejnych zabiegów. PERFORMER jest wyposażony w talerze wyrównujące, regulowane bezstopniowo z kabiny ciągnika. Prosta i bardzo precyzyjna regulacja pozwala na bieżąco dostosowywać maszynę do zmieniających się warunków roboczych. Dodatkowo, talerze są zamontowane na wygiętych ramionach wyposażonych w amortyzatory elastomerowe, które zapewniają płynną pracę się przy dużej ilości resztek pożniwnych i zapewniają dużą elastyczność na kamienistej glebie. Piasty talerzy wyrównujących są bezobsługowe, co zwiększa komfort obsługi maszyny.

Równomierne zagęszczenie na całej szerokości roboczej ogranicza straty wilgoci i poprawia infiltrację wody do gleby. W zależności od oczekiwanego stopnia zagęszczenia podłoża, PERFORMER może być wyposażony w jeden z trzech wałów:
          - Wał HD-Liner o średnicy 700 mm, pracujący z naciskiem 225 kg na metr. Pierścienie w kształcie litery „V” przenoszą nacisk w kierunku pionowym i po skosie, zapewniając wgłębne zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej. Jest doskonale przystosowany do pracy w grząskich warunkach i na kamienistej glebie. Pierścienie o profilu w kształcie litery „V” ograniczają straty wilgoci i poprawiają infiltrację wody w międzyrzędziach, które nie były uprawiane.
          - podwójny wał o profilu „U” i średnicy pierścieni 600 mm charakteryzuje się dobrą nośnością i dobrym zagęszczeniem powierzchniowym (nacisk 175 kg/m). Profile pierścieni wypełniają się glebą, co ogranicza ich zużycie i zapobiega rozmazywaniu gleby. Posiada również zdolność do samooczyszczania i nie zapycha się.
          - wał Packliner o średnicy 600 mm jest powleczony gumą i doskonale sprawdza się na lekkich glebach. Dobrze pobudza kiełkowanie chwastów i samosiewów. Pracując z naciskiem 165 kg/m zapewnia dobrą penetrację gleby w siewie uproszczonym.
PERFORMER zapewnia jednolite wyrównanie i zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej.

Doskonałe rozwiązanie do uprawy ścierniska

Regulacja głębokości roboczej jest przeprowadzana bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Prosta i wygodna zmiana ustawień

W kultywatorze PERFORMER wszystkie regulacje są sterowane hydraulicznie i bezstopniowo z kabiny ciągnika, co wpływa na oszczędność czasu i zwiększa wydajność pracy:
- Głębokość robocza talerzy uprawowych jest regulowana hydraulicznie z kabiny ciągnika. Możesz dostosowywać intensywność rozdrabniania i mieszania resztek roślinnych z glebą, ciesząc się prostą regulacją.
- Talerze wyrównujące są również regulowane bezstopniowo z kabiny ciągnika za pośrednictwem siłownika hydraulicznego ze wskaźnikiem widocznym z siedzenia operatora.
- Hydrauliczna regulacja za pośrednictwem podkładek dystansowych na wale jest prosta, precyzyjna i nie wymaga używania narzędzi.
Sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi odbywa się w jednym miejscu za pośrednictwem 4-funkcyjnego selektora. Maszyna wymaga tylko 2 zaworów dwukierunkowych i 1 zaworu jednokierunkowego.

Wysoka jakość części roboczych

Najwyższa jakość oryginalnych części roboczych KUHN Gwarantują długą żywotność, wysoką wydajność roboczą i szybki zwrot z inwestycji. Dłuta są kute i ulepszane cieplnie, co pozwala na ich długą eksploatację.

Wszechstronne dłuto o szerokości 80 mm może pracować na głębokości od 15 do 35 cm. Doskonale sprawdza się we wprowadzaniu do gleby dużej ilości resztek pożniwnych. Do uprawy ścierniska na średniej głębokości można je wyposażyć w lemiesze boczne o szerokości 350 mm. Montaż jest szybki i łatwy dzięki 2 bocznym śrubom. Lemiesze zapewniają intensywne mieszanie resztek pożniwnych z glebą na całej szerokości roboczej maszyny.
Dłuta 80 mm i lemiesze boczne 350 mm są dostępne w wersji standardowej lub węglikowej. Części z węglików zapewniają 10 razy większą rezerwę zużycia w porównaniu ze standardowymi częściami. Specjalnie mocowane płytki węglikowe wydłużają żywotność w przypadku pracy na kamienistej glebie. Ponadto, przy 10-krotnie rzadszej wymianie, części z węglików spiekanych oszczędzają czas obsługi.

Dłuto o szerokości 50 mm jest szczególnie zalecane do głębokiej uprawy. Rozluźnia glebę na głębokości 35 cm. Dłuta 50 mm rozrywają glebę, które są dostępne tylko w wersji węglikowej, nie zwiększają zapotrzebowania na moc i ograniczają wyciąganie kamieni na powierzchnię.
PERFORMER 6000 złożony do pozycji transportowej

Uprawa ścierniska i siew poplonów w jednym przejeździe

PERFORMER może być wyposażony w siewnik do poplonów, który umożliwia wysiew nasion w tym samym przejeździe, co uprawa ścierniska. Siewniki SH 201, 402 i 600, wyposażone w zbiorniki 200, 380 i 600 litrów, zapewniają dużą niezależność podczas pracy na różnych polach. Pozwalają na wysiew poplonów takich jak: facelia, gorczyca, życica, koniczyna i zboża.
Ograniczając liczbę przejazdów, wpływamy znacząco na poprawę struktury i aktywności biologicznej gleby. Oszczędność czasu i pieniędzy jest również znacząca: 30 do 50%!
PERFORMER wyposażony w siewnik do poplonów SH 201

Rzędy zębów kultywatora PERFORMER w pracy

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)
Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM)
Głębokość robocza (cm)
Prędkość robocza (km/h)
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Prześwit pod ramą (cm)
Liczba talerzy uprawowych
Dłuta
Średnica talerzy (mm)
Liczba zębów
Liczba talerzy wyrównujących
Masa, ok. (kg) z wałem HD-Liner 700 mm
Sterowanie
PERFORMER 3000 PERFORMER 4000 PERFORMER 5000 PERFORMER 6000 PERFORMER 7000
133/180 177/240 220/300 264/360 308/420
256/350 293/400 367/500 440/600 514/700
Talerze: 10 cm - Zęby: 35 cm Talerze: 10 cm - Zęby: 35 cm Talerze: 10 cm - Zęby: 35 cm Talerze: 10 cm - Zęby: 35 cm Talerze: 10 cm - Zęby: 35 cm
Od 8 do 10 Od 8 do 10 Od 8 do 10 Od 8 do 10 Od 8 do 10
2,95 3,85 5 5,95 7
3 3 3 3 3
85 85 85 85 85
22 30 38 46 54
Seryjnie 80 mm Seryjnie 80 mm Seryjnie 80 mm Seryjnie 80 mm Talerze: 10 cm - Zęby: 35 cm
ø 510 mm (grubość 6 mm) ø 510 mm (grubość 6 mm) ø 510 mm (grubość 6 mm) ø 510 mm (grubość 6 mm) ø 510 mm (grubość 6 mm)
10 14 18 22 26
8 10 12 14 18
4930 6900 7600 8600 9700
KTH 105 - (składanie, talerze uprawowe i wyrównujące oraz wał) KTH 105 - (składanie, talerze uprawowe i wyrównujące oraz wał) KTH 105 - (składanie, talerze uprawowe i wyrównujące oraz wał) KTH 105 - (składanie, talerze uprawowe i wyrównujące oraz wał) KTH 105 - (składanie, talerze uprawowe i wyrównujące oraz wał)
Caractéristiques techniques
 
Dents
PERFORMER 3000 PERFORMER 4000 PERFORMER 5000 PERFORMER 6000 PERFORMER 7000
Zabezpieczenie Hydrauliczne Non-Stop (NSH) Zabezpieczenie Hydrauliczne Non-Stop (NSH) Zabezpieczenie Hydrauliczne Non-Stop (NSH) Zabezpieczenie Hydrauliczne Non-Stop (NSH) Zabezpieczenie Hydrauliczne Non-Stop (NSH)
Caractéristiques générales
 
Roues latérales
PERFORMER 3000 PERFORMER 4000 PERFORMER 5000 PERFORMER 6000 PERFORMER 7000
340/55-16 340/55-16

Media