Siewniki zaczepiane

Siewniki zaczepiane KUHN charakteryzują się wysoką wszechstronnością. Charakterystyczna dla siewników zaczepianych KUHN jest jednakowa głębokość siewu w każdych warunkach roboczych, niezależnie od prędkości jazdy oraz prosta konstrukcja. Nacisk redlic jest przez cały czas utrzymany, co gwarantuje ich wydajne zagłębianie w glebie. Siewniki zaczepiane KUHN są uniwersalne, co oznacza, że przeznaczone są do siewu po orce, w technologii uproszczonej, a nawet do siewu bezpośredniego w resztki pożniwne.

dealer finder map for KPL