2 pionowe ślimaki 12-34 m3

Wozy paszowe z dwoma pionowymi ślimakami doskonale nadają się do gospodarstw z niskimi oborami oraz zaspokajają potrzeby rolników wymagających zbiorników o dużej pojemności.  Dwa ślimaki napędzane na tej samej osi, mieszają paszę przemieszczającą się po linii w kształcie ósemki, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni w zbiorniku oraz zapobiegając blokowaniu i skokom poboru mocy

PROFILE 2 DS

Wóz paszowy PROFILE 2 DS z 2 pionowymi ślimakami i bocznym wysypem paszy, wyposażony w wąski zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 12 do 20 m3, dla stad liczących od 60 do 150 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE 2 DL

Wóz paszowy PROFILE 2 DL z 2 pionowymi ślimakami i bocznym wysypem paszy, wyposażony w szeroki zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 18 do 34 m3, dla stad liczących od 90 do 265 sztuk bydła mlecznego.

EUROMIX I - 2 ślimaki

Wóz paszowy EUROMIX I z 2 pionowymi ślimakami i bocznym wysypem, wyposażony w wąski zbiornik. Dostępny w wersji ze zbiornikiem o pojemności 16, 20 i 22 m3, dla stad bydła mlecznego od 80 do 165 sztuk.

PROFILE CROSSMIX 2 CS

Wóz paszowy PROFILE CROSSMIX z 2 pionowymi ślimakami i przenośnikiem poprzecznym, wyposażony w wąski zbiornik i koła przesunięte na zewnątrz zbiornika. Ten poruszający się po każdym terenie wóz paszowy ze zbiornikiem 14 - 20 mjest przeznaczony dla stad liczących od 70 do 150 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE 2 CS

Wóz paszowy PROFILE 2 CS z 2 pionowymi ślimakami i przenośnikiem poprzecznym, wyposażony w wąski zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 14 do 20 m3, dla stad liczących od 70 do 150 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE 2 CL

Wóz paszowy PROFILE 2 CL z 2 pionowymi ślimakami i przenośnikiem poprzecznym, wyposażony w szeroki zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 18 do 34 m3, dla stad liczących od 90 do 265 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE PLUS 2 DS

Wóz paszowy PROFILE PLUS 2 DS z 2 pionowymi ślimakami, wentylatorem do ścielenia słomą i bezpośrednim bocznym wysypem, wyposażony w wąski zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 15 do 20 m3, dla stad liczących od 75 do 150 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE PLUS 2 CS

Wóz paszowy PROFILE PLUS 2 CS z 2 pionowymi ślimakami, wentylatorem do ścielenia słomą i poprzeczną dystrybucją paszy, wyposażony w wąski zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 15 do 20 m3, dla stad liczących od 75 do 150 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE PLUS 2 DL

Wóz paszowy PROFILE PLUS 2 DL z 2 pionowymi ślimakami, wentylatorem do ścielenia słomą i bocznym wysypem paszy, wyposażony w szeroki zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 24 do 34 m3, dla stad liczących od 120 do 265 sztuk bydła mlecznego.

PROFILE PLUS 2 CL

Wóz paszowy PROFILE PLUS 2 CL z dwoma pionowymi ślimakami, turbiną do ścielenia słomą i przenośnikiem poprzecznym, wyposażony w szeroki zbiornik. Dostępny ze zbiornikami od 24 do 34 m3, przeznaczony dla stad liczących od 120 do 265 sztuk bydła mlecznego.

dealer finder map for KPL