COMBILINER INTEGRA

Sylwetka siewnika rzędowego COMBILINER INTEGRA

Kiedy precyzja równoznaczna jest z kontrolą kosztów

Mechaniczne siewniki rzędowe INTEGRA 3003 oraz INTEGRA 4003 nabudowane na maszynie uprawowej, o szerokościach roboczych odpowiednio 3 m i 4 m, wyposażone są w redlice piersiowe lub redlice dwutalerzowe. Posiadają zbiorniki o pojemności 1200 l oraz system dozowania nasion HELICA.

Znajdź najbliższego dealera

COMBILINER INTEGRA to agregat uprawowo-siewny o solidnej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i dużej niezależności siewnika od maszyny uprawowej, który spełni Twoje oczekiwania pod względem precyzji siewu oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i zysków gospodarstwa. Możliwość wyboru spośród dwóch typów redlic zapewnia precyzję wysiewu oraz wszechstronność niezbędną do optymalnego dostosowania maszyny do wymagań siewu, biorąc pod uwagę gatunek rośliny, warunki glebowe i technologię uprawy. System rowkowych aparatów wysiewających HELICA firmy KUHN precyzyjnie dozuje materiał siewny w zakresie dawek od 1,5 do 450 kg/ha, bez względu na wstrząsy maszyny lub zmiany ukształtowania terenu. Siewnik jest całkowicie oparty na wale dogniatającym, dzięki czemu siew jest bardziej równomierny, a wszystkie elementy agregatu lepiej chronione (odpowiednio do wybranego wyposażenia). W zależności od Twoich preferencji oraz warunków roboczych, możesz wyposażyć siewnik INTEGRA w redlice dwutalerzowe lub redlice piersiowe.
COMBILINER INTEGRA 3003 przy pracy

Korzyści dla użytkownika

Precyzyjne umieszczanie nasion w bruździe

Redlice piersiowe w mechanicznym siewniku rzędowym COMBILINER INTEGRA

Redlice piersiowe: opłacalne rozwiązanie

Ustawione w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 34 cm profilowane redlice piersiowe gwarantują najwyższą jakość wysiewu nawet w obecności dużych ilości resztek pożniwnych, zachowanie stałej głębokości wysiewu oraz dokładne wprowadzenie nasion do bruzdy - nawet na kamienistej glebie. Ich nacisk na grunt może wynosić nawet 22 kg. Kolejną zaletą jest zawór antyblokujący, który zamyka redlicę kiedy siewnik jest opuszczony.

Redlice dwutalerzowe oznaczają wszechstronność

Techniki uprawy gleby ewoluują coraz bardziej w kierunku stosowania uproszczeń. Redlice talerzowe dedykowane do siewu uproszczonego są bardzo wszechstronnym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy siew odbywa się na glebie z resztkami pożniwnymi, czy na zaoranym polu, redlice te są skuteczne w każdych warunkach! Przy nacisku redlic talerzowych do 35 kg, nierówne podłoże nie ma na nie praktycznie wpływu i prędkość siewu jest zachowana nawet w trudnych warunkach. Jest to doskonałe rozwiązanie dla rolników, którzy chcą częściowo zrezygnować z pługa, ale jednocześnie nie chcą inwestować w wyspecjalizowany siewnik do uprawy uproszczonej. Siewniki rzędowe z redlicami talerzowymi wyposażonymi w koła dogniatające o małej średnicy zapewniają lepsze warunki do kiełkowania roślin, ponieważ gwarantują one stałą głębokość siewu na bardzo nierównym podłożu. W wilgotnych warunkach koła można unieść lub całkowicie zdemontować, bez potrzeby stosowania narzędzi.
Redlice dwutalerzowe w mechanicznym siewniku rzędowym COMBILINER INTEGRA

Precyzyjne pozycjonowanie i łatwe ustawienia

Siewniki rzędowe COMBILINER INTEGRA wyposażone są w dwa różne systemy kontroli głębokości siewu: regulacja dolnego ogranicznika umożliwia ustawienie maksymalnej głębokości siewu we wszystkich rzędach; regulacja nacisku redlicy na glebę (sprężyna naciągowa). Dzięki temu można pracować z większą prędkością przy optymalnym nacisku redlicy i bez zakłócania założonej głębokości siewu. Rozwiązanie to zapewnia precyzyjny siew, nawet w przypadku gleb nierównych i twardych. Obydwa systemy regulacyjne są umieszczone w jednym miejscu z tyłu maszyny, co zapewnia szybką i łatwą zmianę ustawień za pomocą korby. Aktualne ustawienia można odczytać na wskaźniku umieszczonym obok punktu regulacyjnego przekładni. Montowany na równoległoboku zagarniacz jest wyposażony w uniwersalne palce, których kąt pracy i nacisk na glebę mogą być regulowane. Dzięki temu można go dostosować do każdych warunków glebowych i dowolnej ilości resztek pożniwnych, zapewniając tym samym idealne przygotowanie łoża siewnego. Operator może dostosowywać nacisk redlic do zmieniających się warunków w obrębie pola. Aktualne ustawienie robocze widoczne jest na wskaźniku.
Precyzyjne umieszczanie nasion w glebie przez mechaniczny siewnik rzędowy COMBILINER INTEGRA

Dokładna i stała dawka wysiewu

System rowkowych aparatów wysiewających HELICA firmy KUHN dla mechanicznych siewników rzędowych COMBILINER INTEGRA nabudowanych na maszynach uprawowych

W pełni pod kontrolą - System dozowania materiału siewnego HELICA

Regulacja dawki wysiewu odbywa się za pośrednictwem pojedynczej śruby mikrometrycznej, która ustawia wielkość rowka aparatu wysiewającego. System objętościowej regulacji dawki wysiewu HELICA oparty na żłobkowanych wałkach dozujących stanowi odpowiedź na Twoje zapotrzebowanie w zakresie precyzyjnej regulacji zapewniającej utrzymanie założonej dawki wysiewu. Ten sprawdzony w warunkach polowych system wysiewu z objętościowym dozowaniem nasion spełni Twoje oczekiwania również podczas pracy na skłonach lub w nierównym terenie. Rowki aparatów wysiewających dozują nasiona w dokładnych dawkach od 1,5 do 450 kg/ha (górna wartość dotyczy tylko ziaren grochu i fasoli na odległość 12,5 cm) przez cały czas pracy, bez względu na ukształtowanie terenu, poziom nasion w zbiorniku, czy prędkość roboczą. Nieczułe na drgania aparaty wysiewające są przystosowane do nasion o różnych kształtach i wielkości. Drobne nasiona są dozowane za pomocą specjalnego zintegrowanego wałka. Aby umożliwić dostosowanie siewnika do potencjalnej zmiany ścieżki przejazdu, został on wyposażony w 10 aparatów wysiewających (po 5 z każdej strony), które mogą zostać odłączone w celu odcięcia dopływu ziarna do części rzędów po ustaleniu ścieżek przejazdu.

Szybka regulacja prędkości dozowania

Montowana w siewnikach INTEGRA przekładnia w kąpieli olejowej to bardzo wytrzymałe, niezawodne i bezobsługowe urządzenie. Przekładnia posiada sześć przełożeń, których zmiany dokonuje się w łatwy sposób, za pomocą dźwigni.
Szybka regulacja prędkości dozowania w mechanicznych siewnikach rzędowych serii COMBILINER INTEGRA.

Próba kręcona i opróżnianie zbiornika

Sterowanie przepływem jest wykonywane bezpośrednio. Dźwignia opuszcza ramę z przewodami nasiennymi, pozostawiając dużą przestrzeń do umieszczenia korytka. Podczas wykonywania próby kręconej lub opróżniania zbiornika nasiona spadają bezpośrednio do korytka, przy czym opróżnianie może być wykonywane na całej szerokości lub tylko w połowie szerokości siewnika rzędowego. Wysunięcie korytka też jest proste. Za pomocą sterownika MDC operator może skokowo regulować dawkę wysiewu podczas pracy co 5, 10 i 15% w zakresie +/- 60%. Funkcja ta jest całkowicie kompatybilna ze sterownikiem HECTOR 3000.
Regulacja dawki i opróżnianie zbiornika w zintegrowanym mechanicznym siewniku rzędowym COMBILINER INTEGRA

Siewnik rzędowy niezależny od brony wirnikowej

Mechaniczny siewnik rzędowy COMBILINER INTEGRA nabudowany na maszynie uprawowej w czasie transportu.

Korzystna konstrukcja

Wybierz bardziej równomierny siew za pomocą mechanicznego siewnika rzędowego COMBILINER INTEGRA nabudowanego na maszynie uprawowej: redlice są prowadzone na wale dogniatającym i przez to lepiej kopiują teren. Dla większej ochrony brona wirnikowa może zostać podniesiona w razie natrafienia na przeszkodę (kamienisty grunt). Wstrząsy brony wirnikowej nie mają wpływu na siewnik, stąd jego mniejsze zużycie. Zmiana ustawienia roboczego maszyny uprawowej nie ma wpływu na pracę redlic siewnika. Maszynę uprawową i siewnik można rozłączyć w ciągu kilku minut. Hydraulicznie sterowany górny łącznik podnoszący siewnik jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne. Jego zastosowanie ma następujące zalety: w położeniu transportowym przesuwa ciężar maszyny w kierunku ciągnika, co zwiększa stabilność zestawu na drodze, a siewnik opiera się na czterech punktach wsporczych, stabilnie trzymających ramę nośną podczas transportu. Ponadto pozwala na tymczasową pracę samą maszyną uprawową z podniesionym i wyłączonym silnikiem.

Łatwy załadunek

Zbiornik siewnika COMBILINER INTEGRA stwarza możliwość zwiększenia wydajności pracy. Pojemność podstawowa zbiorników 600 i 800 litrów w modelach o szerokości roboczej odpowiednio 3 i 4 m, może zostać zwiększona do 1200 litrów. Tak wielka pojemność pozwala znacznie ograniczyć przestoje podczas zasiewów, ponieważ rzadziej zatrzymujesz się na załadunek. Wymiary zbiornika oraz konstrukcja pokrywy, która po otwarciu stanowi osłonę zapobiegającą rozsypywaniu nasion, zapewniają obszerny otwór zasypowy o szerokości 70 cm. Rozwiązanie to znacznie ułatwia załadunek, szczególnie przy zastosowaniu big-bagów lub ładowarki łyżkowej. Zbiornik ze skośnymi ściankami w kształcie litery "V" ułatwia przepływ nasion do aparatów wysiewających, zapewniając płynne dozowanie materiału siewnego oraz ogranicza ilość resztek w zbiorniku.
Łatwy załadunek zintegrowanego siewnika rzędowego mechanicznego serii COMBILINER INTEGRA przy użyciu zbiornika

Wyposażenie

Liczne wyposażenie opcjonalne dostępne dla wszechstronnego zestawu mechanicznego siewnika rzędowego COMBILINER INTEGRA i maszyny uprawowej

Mechaniczny siewnik rzędowy nabudowany na maszynie uprawowej COMBILINER INTEGRA 303 przy pracy

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Masa, ok. (kg)
Masa z redlicami piersiowymi, ok. (kg)
Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika
Liczba kół napędowych
INTEGRA 3003 20 SD INTEGRA 3003 24 SD INTEGRA 4003 28 SD INTEGRA 4003 32 SD
3,00 3,00 4,00 4,00
2,99 2,99 4,00 4,00
890 905 1217 1255
890 905 1095 1115
1 zawór dwukierunkowy: znaczniki boczne,
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny górny łącznik (opcja),
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny docisk redlic (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: znaczniki boczne,
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny górny łącznik (opcja),
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny docisk redlic (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: znaczniki boczne,
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny górny łącznik (opcja),
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny docisk redlic (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: znaczniki boczne,
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny górny łącznik (opcja),
1 zawór dwukierunkowy: hydrauliczny docisk redlic (opcja)
1 1 2 2
Zbiornik
 
Pojemność zbiornika (z nadstawą) (l)
Wysokość załadunku, ok. (cm)
Wymiary otworu załadunkowego, ok. (cm)
INTEGRA 3003 20 SD INTEGRA 3003 24 SD INTEGRA 4003 28 SD INTEGRA 4003 32 SD
600 (900) 600 (900) 800 (1200) 800 (1200)
158 158 158 158
265 x 69 265 x 69 365 x 69 365 x 69
Dozowanie materiału siewnego
 
Dawka wysiewu
Napęd wysiewu
Mieszadło
INTEGRA 3003 20 SD INTEGRA 3003 24 SD INTEGRA 4003 28 SD INTEGRA 4003 32 SD
Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha)
Mechaniczny, za pomocą 6-biegowej przekładni Mechaniczny, za pomocą 6-biegowej przekładni Mechaniczny, za pomocą 6-biegowej przekładni Mechaniczny, za pomocą 6-biegowej przekładni
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Ścieżki technologiczne
 
Liczba zaworów wyłączających wysiew na ścieżkach
Wyłączenie połowy siewnika
Kompatybilność z szerokością roboczą opryskiwacza/rozsiewacza (m)
INTEGRA 3003 20 SD INTEGRA 3003 24 SD INTEGRA 4003 28 SD INTEGRA 4003 32 SD
2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów
Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32
Wysiew nasion
 
Liczba rzędów
Rozstaw rzędów (cm)
Typ sekcji wysiewającej
Regulacja nacisku redlicy talerzowej
INTEGRA 3003 20 SD INTEGRA 3003 24 SD INTEGRA 4003 28 SD INTEGRA 4003 32 SD
20 24 28 32
15 12,5 14,3 12,5
Redlice dwutalerzowe
rozmieszczone w 2 rzędach, 
oddalonych od siebie o 25 cm
Redlice dwutalerzowe
rozmieszczone w 2 rzędach, 
oddalonych od siebie o 25 cm
Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 25 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 25 cm
Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja
Regulacja wysiewu
 
Terminal sterujący
Elektroniczne monitorowanie
INTEGRA 3003 20 SD INTEGRA 3003 24 SD INTEGRA 4003 28 SD INTEGRA 4003 32 SD
HECTOR 3000 HECTOR 3000 HECTOR 3000 HECTOR 3000
Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego

Media

Mechaniczny siewnik rzędowy nabudowany na maszynie uprawowej COMBILINER SITERA 4003 z broną obrotową HR 4004 przy pracy
Mechaniczny siewnik rzędowy nabudowany na maszynie uprawowej COMBILINER SITERA 4003 z broną obrotową HR 4004 przy pracy
Mechaniczny siewnik rzędowy nabudowany na maszynie uprawowej COMBILINER INTEGRA 303 przy pracy
Więcej