Nasza polityka etyki i polityka zgodności

 • Zobowiązanie Grupy do przestrzegania zasad etyki i zgodności
  Przez ponad 200 lat Grupa BUCHER, do której należy Grupa KUHN, zyskała międzynarodowe uznanie w zakresie projektowania i produkcji maszyn i pojazdów wysokiej jakości. Jednym z kluczowych elementów naszego sukcesu jest kultura korporacyjna, która promuje szacunek wobec klientów, współpracowników, partnerów biznesowych, konkurentów i władz państwowych. Doskonała reputacja firmy BUCHER i jej spółek opiera się na rzetelności i profesjonalizmie w biznesie, jak również na uczciwym postępowaniu i poszanowaniu zasad etycznych. 
 • Kodeks Postępowania
  Kodeks Postępowania, sporządzony i udostępniony wszystkim pracownikom Grupy w 2009 r., określa zasady naszej codziennej aktywności zawodowej. 
  Powstał on w oparciu o uczciwość i zaufanie. Definiuje on zasady postępowania, które należy stosować, szanując wszystkie osoby fizyczne i prawne. Dzięki niemu wszyscy nasi pracownicy znają obowiązujące przepisy i wewnętrzne zasady panujące w firmie, jak również ryzyko prawne, z którym mają do czynienia w trakcie codziennej pracy.
  Poszanowanie zasad Kodeksu Postępowania wzmacnia naszą kulturę korporacyjną i kładzie fundamenty przyszłego sukcesu.
 • Zapobieganie ryzyku korupcji
  Korupcja jest przestępstwem podlegającym karze grzywny lub więzienia w niemal każdym kraju na świecie. Artykuł 5 naszego Kodeksu Postępowania zabrania korupcji w każdej formie. Dyrektywa Antykorupcyjna, sporządzona w 2014 r. przez firmę BUCHER dla wszystkich spółek, służy jako tekst źródłowy w celu zapobiegania korupcji. Dyrektywa opisuje oczekiwane zachowania i ustanawia zasady, do których wszyscy pracownicy powinni się stosować. Jej celem jest zapewnienie im ochrony poprzez jasne wyszczególnienie działań dozwolonych i zakazanych, pozwalające im zidentyfikować ryzykowne sytuacje i ilustrując właściwe zachowania. 
  Dyrektywa ma na celu zachowanie przejrzystości działania Grupy BUCHER. 
  Wdrożeniu i przestrzeganiu Kodeksu Postępowania i Dyrektywy Antykorupcyjnej towarzyszy program szkoleniowy podnoszący wiedzę pracowników w tym zakresie. 
 • Przestrzeganie pozostałych uregulowań
  Uzupełnieniem naszej polityki etyki i zgodności z prawem są także inne zasady wewnętrzne, takie jak Procedury wewnętrzne, Polityka prywatności dotycząca ochrony danych osobowych i Dyrektywa dot. prawa konkurencji.
 • System zgłaszania nieprawidłowości
  System ten jest przeznaczony dla tymczasowych pracowników Grupy oraz osób trzecich, chcących zgłosić fakty o nadużyciach, które wiedzieli osobiście. 
  Pracownicy mają obowiązek priorytetowo traktować sprawozdawczość wewnętrzną opisaną w procedurach firmowych.
  System zgłoszeń jest elementem wynikającym z postanowień Ustawy Antykorupcyjnej SAPIN II z dnia 9 grudnia 2016 r., dotyczącej zwalczania korupcji, przejrzystości prowadzenia biznesu i unowocześniania życia gospodarczego, oraz Dekretu z dnia 19 kwietnia 2017 r. o gromadzeniu informacji zgłaszanych przez sygnalistów, a dotyczących podmiotów publicznych i prywatnych oraz jednostek administracji państwowej. 

 

Przedmiotem tych informacji są:

 • Przestępstwa lub wykroczenia
 • Poważne i wyraźne naruszenie zobowiązania międzynarodowego lub zatwierdzonego przez Francję, jednostronna czynność organizacji międzynarodowej podjęta na podstawie takiego zobowiązania
 • Naruszenie prawa lub procedur
 • Zagrożenie lub poważna szkoda dla interesu publicznego
 • Postępowanie lub sytuacja sprzeczna z Kodeksem Postępowania firmy lub Dyrektywą Antykorupcyjną

Aby przesłać zgłoszenie, kliknij tutaj.