Nota prawna

Grupa KUHN obejmuje KUHN SAS, jej spółki zależne i stowarzyszone, z których każda jest niezależnym podmiotem prawnym.

 

Redakcja strony internetowej

Strona internetowa www.kuhn.com.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) jest udostępniana i edytowana przez KUHN Maszyny Rolnicze spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 10.000.000,00 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000032679

KUHN Maszyny Rolnicze sp. z o. o. należy do Grupy KUHN.

Adres: KUHN Maszyny Rolnicze Sp. Z o. o., ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy La

NIP: 777-00-06-901

Nr telefonu: +48 61 81 25 235 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

E-mail: infopl@kuhn.com

 

Zarządzanie treścią

Za treść na Stronie internetowej odpowiada Artur SZYMCZAK.

 

Hosting strony internetowej

Hosting Strony internetowej zapewniony jest przez ADVISA – 32 rue du Bassin d’Austerlitz – 67100 Strasbourg (France).

Tel : 0033 (0)3 90 41 18 58