Sylwetka maszyny rolniczej VENTA

Zaprojektowany w celu osiągnięcia wyższej dokładności i prostoty

Pneumatyczne siewniki rzędowe serii VENTA mogą być stosowane w zestawie z bronami wirnikowymi HR 1020 - 1030 - 1040 oraz kultywatorami talerzowymi serii CD 1000. Zestawy uprawowo-siewne CD/VENTA oraz HR/VENTA są wyposażone w redlice piersiowe, dwutalerzowe lub sekcje wysiewające SEEDFLEX.

Znajdź najbliższego dealera

Przygotowanie łoża siewnego oraz dawka wysiewu zależą od często zmieniających się warunków klimatyczno-glebowych. Doskonałą adaptację do różnych warunków zapewniają liczne ustawienia, jakimi dysponują zestawy uprawowo-siewne CD/VENTA i HR/VENTA. Funkcje te pozwalają na szybkie i proste dopasowanie procesu wysiewu do aktualnych warunków. Zmiana niektórych ustawień jest nawet możliwa bezpośrednio z kabiny ciągnika.
Siewnik rzędowy VENTA podczas pracy na polu

Korzyści dla użytkownika

Łatwe regulacje oznaczają precyzyjny wysiew

Modułowa koncepcja pneumatycznego siewnika rzędowego VENTA i wyposażenie współpracujących z nim maszyn uprawowych w ramę wału dogniatającego posiadającego opatentowane uchwyty pozwala na zmianę maszyny uprawowej (brony wirnikowej HR na kompaktową bronę talerzową lub odwrotnie) w niecałe 10 minut.

Zmiana maszyny uprawowej w niecałe 10 minut!

Rama wału dogniatającego w obydwu maszynach uprawowych jest wyposażona w opatentowane, regulowane uchwyty, które umożliwiają nabudowanie lub zdemontowanie siewnika VENTA. Szybki demontaż siewnika pozwala na zamianę jednej maszyny uprawowej na drugą lub pracę samą broną wirnikową.

Kalibracja i regulacja tempa wysiewu

Mniej wsiadania i wysiadania z kabiny ciągnika dzięki klawiszowi kalibracji umieszczonemu z tyłu maszyny. Do pracy nocą można włączać światła LED-owe na aparacie wysiewającym i zbiorniku. Elektryczny napęd aparatów wysiewających pozwala na precyzyjne dobieranie dawki wysiewu do warunków polowych. Skuteczny układ regulacji dawki wysiewu (VRA) pracuje w oparciu o mapy aplikacji zapisane w pamięci terminala ISOBUS.
Siewnik rzędowy pneumatyczny serii VENTA. Przycisk do kalibracji aparatu wysiewowego z tyłu maszyny.

Ustaw głębokość wysiewu i wyreguluj położenie zagarniacza

Mechanizm zapadkowy po obu stronach siewnika rzędowego pozwala na dostosowanie głębokości wysiewu idealnie do warunków roboczych. Natomiast za pomocą zebranych w jednym miejscu regulatorów możesz też dopasować nacisk brony wirnikowej na glebę do warunków pracy i rodzaju ziaren.
Ustaw głębokość wysiewu i wyreguluj położenie zagarniacza w pneumatycznym siewnikach rzędowych VENTA

Wyższa precyzja we wszystkich warunkach

Sekcje wysiewające SEEDFLEX w siewniku rzędowym serii VENTA 1030, z redlicami dwutalerzowymi zamontowanymi na równoległoboku i przesunięciem talerzy względem siebie

Redlice dwutalerzowe lub sekcje wysiewające SEEDFLEX

Siewnik rzędowy serii VENTA 1010 wyposażony jest w redlice piersiowe, wymagające bardzo mało zabiegów związanych z ich utrzymaniem. Same redlice posiadają regulowany ogranicznik głębokości, a każda z nich pracuje z naciskiem 35 kg na każdą sekcję wysiewającą, co gwarantuje optymalną głębokość wysiewu przez cały czas i we wszystkich rzędach, szczególnie na grząskich glebach lub po orce. Prześwit między rzędami wynoszący 33 cm oraz trzy rzędy redlic piersiowych pozwalają na wykonywanie obsiewu gliniastych gleb. Równoległobok umożliwia regulację wysokości belki docisku redlicy poprzez usytuowanie ogranicznika głębokości na żądanej głębokości.
Seria pneumatycznych siewników rzędowych VENTA 1020 nabudowanych na maszynach uprawowych wyposażona jest w dwutalerzowe redlice dla efektywnego wysiewu w miejscach występowania dużej ilości resztek pożniwnych. Siewniki tej serii są niezawodne i wszechstronne, a ich konstrukcja predestynuje je do przeprowadzania siewu w trudnych warunkach. Nacisk talerza redlicy sięgający 35 kg zapewnia prawidłową głębokość wysiewu nawet na nierównym polu. Talerze wyposażone są także w wewnętrzne skrobaki. Zagarniacz zamontowany jest na równoległoboku, aby zapewnić doskonałe wykończenie łoża wysiewowego nawet w razie występowania resztek pożniwnych, ciężkich gleb lub lekkich gleb.
Nabudowane na maszynie uprawowej pneumatyczne siewniki rzędowe serii VENTA 1030 wyposażone są w sekcję wysiewającą SEEDFLEX z parą talerzy przesuniętych względem siebie w celu uzyskania idealnej penetracji gleby. Redlice dwutalerzowe zamontowane są na równoległoboku wraz z kołem dogniatającym, które precyzyjnie kontroluje głębokość każdej sekcji wysiewającej. Dzięki prześwitowi między przednimi a tylnymi rzędami redlic wynoszącemu 35 cm sekcje wysiewające SEEDFLEX nadają się do pracy w rozmaitych trudnych warunkach przy braku konieczności konserwacji.

Aparat wysiewający VENTA z napędem elektrycznym

Aparat wysiewający VENTA jest znany ze swojej prostej konstrukcji i precyzyjnego dozowania materiału siewnego. Centralnie położony aparat dozujący objętościowo materiał siewny wyposażony jest w duże rowki do grubych nasion (pszenica, jęczmień, groch, fasola, itp.) oraz małe rowki dozujące rzepak, lucernę, itp. Dawki wysiewu mogą wahać się od 1 do 430 kg/ha. Ze względu na to, że aparat wysiewający posiada napęd elektryczny, możliwe jest modulowanie dawki wysiewu podczas pracy, ręcznie albo za pomocą GPS-u, bez potrzeby wysiadania z kabiny ciągnika. Ten niezawodny i solidny system napędu w ogóle nie wymaga konserwacji. W razie potrzeby istnieje możliwość łatwego wyłączenia mieszadła, w jakie wyposażony jest każdy siewnik rzędowy serii VENTA. Jego rolą jest zapewnienie stałego dopływu nasion na wejściu do głowicy rozdzielającej. Kolejnym elementem wyposażenia jest radar zapewniający precyzyjne sygnalizowanie prędkości jazdy.
Aparat wysiewający VENTA z napędem elektrycznym w pneumatycznych siewnikach rzędowych serii VENTA

Nowa opatentowana rama wału dogniatającego

Firma KUHN opracowała nową, opatentowaną, ramę w kształcie litery M. Możesz teraz lepiej kontrolować cały proces wysiewu z kabiny ciągnika, ponieważ masz lepszą widoczność na sekcje wysiewające. Maszyna uprawowa nie ma wpływu na głębokość siewu. Regulacja głębokości roboczej belki z przewodami nasiennymi oraz głębokości roboczej brony wirnikowej odbywają się całkowicie niezależnie od siebie. Ustawienie położenia jednego z tych elementów nie wpływa na położenie drugiego.
Pneumatyczny siewnik rzędowy VENTA osadzony na nowej opatentowanej ramie wału dogniatającego.

Duża wydajność, wielka niezależność

Szeroki otwór zbiornika na pneumatycznym siewniku rzędowym VENTA zapewnia jego prosty załadunek z big bagów.

Praktyczne i bezpieczne napełnianie

Szeroki otwór zasypowy ułatwia napełnianie zbiornika prosto z big-bagów. Ziarno chronione jest przed kurzem i deszczem przez metalową pokrywę z uszczelką. Wewnątrz zbiornika znajduje się czujnik, który podczas napełniania zbiornika na bieżąco informuje o poziomie ziarna. Dostęp do zbiornika na czas napełniania jest bezpieczny i łatwy, znajduje się na wygodnej wysokości i zaopatrzony jest w stopień i duży pomost. Światła LED-owe na aparacie wysiewającym oraz na samym zbiorniku pozwalają pracować w nocy równie precyzyjnie, co w świetle dnia.

Wyposażenie

Elektroniczne wyposażenie siewników rzędowych z systemem ISOBUS i bez oraz liczne opcje obsługi zwiększające komfort użytkowania oraz precyzję zarządzania procesem tworzenia ścieżek technologicznych.

Pneumatyczny siewnik rzędowy ISOBUS VENTA 3030 nabudowany na bronie obrotowej HR 3040 podczas pracy

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Masa, ok. (kg)
Masa z zagarniaczem (kg) ok.
Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika
Sito zasypowe z blokadą
Liczba rzędów
VENTA 3030-24 ISOBUS VENTA 3030-20 ISOBUS VENTA 3530-24 ISOBUS VENTA 3530-28 ISOBUS VENTA 4030-28 ISOBUS VENTA 4030-32 ISOBUS VENTA 3010-20 ISOBUS VENTA 3010-24 ISOBUS VENTA 3010-20 QS2 VENTA 3010-24 QS2 VENTA 3020-20 ISOBUS VENTA 3020-24 ISOBUS VENTA 3020-20 QS2 VENTA 3020-24 QS2 VENTA 3510-24 ISOBUS VENTA 3510-28 ISOBUS VENTA 3510-24 QS2 VENTA 3510-28 QS2 VENTA 3520-24 ISOBUS VENTA 3520-28 ISOBUS VENTA 3520-24 QS2 VENTA 3520-28 QS2 VENTA 4010-28 ISOBUS VENTA 4010-32 ISOBUS VENTA 4010-28 QS2 VENTA 4010-32 QS2 VENTA 4020-28 ISOBUS VENTA 4020-32 ISOBUS VENTA 4020-28 QS2 VENTA 4020-32 QS2
3,00 3,00 3,43 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,43 3,50 3,43 3,50 3,43 3,50 3,43 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- - - - - -
1370 1290 1420 1500 1630 1710 1100 1130 1100 1130 1140 1180 1140 1180 1250 1280 1250 1280 1350 1390 1350 1390 1400 1430 1400 1430 1510 1550 1510 1550
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy
1 zawór dwukierunkowy: hydraulicznie sterowany górny łącznik
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
24 20 24 28 28 32 20 24 20 24 20 24 20 24 24 28 24 28 24 28 24 28 28 32 28 32 28 32 28 32
Zbiornik
 
Pojemność zbiornika (l)
Wysokość załadunku, ok. (cm)
Wymiary otworu załadunkowego, ok. (cm)
Pokrywa
Siewnik oparty na wale
VENTA 3030-24 ISOBUS VENTA 3030-20 ISOBUS VENTA 3530-24 ISOBUS VENTA 3530-28 ISOBUS VENTA 4030-28 ISOBUS VENTA 4030-32 ISOBUS VENTA 3010-20 ISOBUS VENTA 3010-24 ISOBUS VENTA 3010-20 QS2 VENTA 3010-24 QS2 VENTA 3020-20 ISOBUS VENTA 3020-24 ISOBUS VENTA 3020-20 QS2 VENTA 3020-24 QS2 VENTA 3510-24 ISOBUS VENTA 3510-28 ISOBUS VENTA 3510-24 QS2 VENTA 3510-28 QS2 VENTA 3520-24 ISOBUS VENTA 3520-28 ISOBUS VENTA 3520-24 QS2 VENTA 3520-28 QS2 VENTA 4010-28 ISOBUS VENTA 4010-32 ISOBUS VENTA 4010-28 QS2 VENTA 4010-32 QS2 VENTA 4020-28 ISOBUS VENTA 4020-32 ISOBUS VENTA 4020-28 QS2 VENTA 4020-32 QS2
1500 1500 1800 1800 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
185 x 135 185 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 185 x 135 185 x 135 185 x 135 185 x 135 185 x 135 185 x 135 185 x 135 185 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135 240 x 135
Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Dozowanie materiału siewnego
 
Klapa do opróżniania zbiornika
Dawka wysiewu
Wyłączane mieszadło
VENTA 3030-24 ISOBUS VENTA 3030-20 ISOBUS VENTA 3530-24 ISOBUS VENTA 3530-28 ISOBUS VENTA 4030-28 ISOBUS VENTA 4030-32 ISOBUS VENTA 3010-20 ISOBUS VENTA 3010-24 ISOBUS VENTA 3010-20 QS2 VENTA 3010-24 QS2 VENTA 3020-20 ISOBUS VENTA 3020-24 ISOBUS VENTA 3020-20 QS2 VENTA 3020-24 QS2 VENTA 3510-24 ISOBUS VENTA 3510-28 ISOBUS VENTA 3510-24 QS2 VENTA 3510-28 QS2 VENTA 3520-24 ISOBUS VENTA 3520-28 ISOBUS VENTA 3520-24 QS2 VENTA 3520-28 QS2 VENTA 4010-28 ISOBUS VENTA 4010-32 ISOBUS VENTA 4010-28 QS2 VENTA 4010-32 QS2 VENTA 4020-28 ISOBUS VENTA 4020-32 ISOBUS VENTA 4020-28 QS2 VENTA 4020-32 QS2
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Elektrycznie napędzany centralny aparat wysiewający Elektrycznie napędzany centralny aparat wysiewający Elektrycznie napędzany centralny aparat wysiewający Elektrycznie napędzany centralny aparat wysiewający Elektrycznie napędzany centralny aparat wysiewający Elektrycznie napędzany centralny aparat wysiewający
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Ścieżki technologiczne
 
Liczba zaworów wyłączających wysiew na ścieżkach
Kompatybilność z szerokością roboczą opryskiwacza/rozsiewacza (m)
VENTA 3030-24 ISOBUS VENTA 3030-20 ISOBUS VENTA 3530-24 ISOBUS VENTA 3530-28 ISOBUS VENTA 4030-28 ISOBUS VENTA 4030-32 ISOBUS VENTA 3010-20 ISOBUS VENTA 3010-24 ISOBUS VENTA 3010-20 QS2 VENTA 3010-24 QS2 VENTA 3020-20 ISOBUS VENTA 3020-24 ISOBUS VENTA 3020-20 QS2 VENTA 3020-24 QS2 VENTA 3510-24 ISOBUS VENTA 3510-28 ISOBUS VENTA 3510-24 QS2 VENTA 3510-28 QS2 VENTA 3520-24 ISOBUS VENTA 3520-28 ISOBUS VENTA 3520-24 QS2 VENTA 3520-28 QS2 VENTA 4010-28 ISOBUS VENTA 4010-32 ISOBUS VENTA 4010-28 QS2 VENTA 4010-32 QS2 VENTA 4020-28 ISOBUS VENTA 4020-32 ISOBUS VENTA 4020-28 QS2 VENTA 4020-32 QS2
2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 16 - 24 21 - 28 - 42 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 14 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 15 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 16 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 17 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 18 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 19 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 16 - 24 21 - 28 - 42 12 - 16 - 24 21 - 28 - 42 12 - 16 - 24 21 - 28 - 42 12 - 16 - 24 21 - 28 - 42 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 14 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 15 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 16 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 17 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 18 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 19 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32
Wysiew nasion / Regulacja wysiewu
 
Rozstaw rzędów (cm)
Typ sekcji wysiewających
Napawane skrobaki talerzy
Regulacja głębokości siewu
Elektroniczne monitorowanie
Elektroniczna regulacja dawki wysiewu
VENTA 3030-24 ISOBUS VENTA 3030-20 ISOBUS VENTA 3530-24 ISOBUS VENTA 3530-28 ISOBUS VENTA 4030-28 ISOBUS VENTA 4030-32 ISOBUS VENTA 3010-20 ISOBUS VENTA 3010-24 ISOBUS VENTA 3010-20 QS2 VENTA 3010-24 QS2 VENTA 3020-20 ISOBUS VENTA 3020-24 ISOBUS VENTA 3020-20 QS2 VENTA 3020-24 QS2 VENTA 3510-24 ISOBUS VENTA 3510-28 ISOBUS VENTA 3510-24 QS2 VENTA 3510-28 QS2 VENTA 3520-24 ISOBUS VENTA 3520-28 ISOBUS VENTA 3520-24 QS2 VENTA 3520-28 QS2 VENTA 4010-28 ISOBUS VENTA 4010-32 ISOBUS VENTA 4010-28 QS2 VENTA 4010-32 QS2 VENTA 4020-28 ISOBUS VENTA 4020-32 ISOBUS VENTA 4020-28 QS2 VENTA 4020-32 QS2
12,5 15 14,3 12,5 14,3 12,5 15 12,5 15 12,5 15 12,5 15 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5
SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice piersiowe rozmieszczone w 3 rzędach, oddalonych od siebie o 33 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 30 cm
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Manualna, centralna Manualna, centralna Manualna, centralna Manualna, centralna Manualna, centralna Manualna, centralna
Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Regulacja wysiewu
 
Tworzenie ścieżek technologicznych
Licznik hektarów
System pomiarowy odpowiedzialny za rozpoczęcie/zakończenie wysiewu na początku/końcu pola
Asystent regulacji dawki wysiewu
VENTA 3030-24 ISOBUS VENTA 3030-20 ISOBUS VENTA 3530-24 ISOBUS VENTA 3530-28 ISOBUS VENTA 4030-28 ISOBUS VENTA 4030-32 ISOBUS VENTA 3010-20 ISOBUS VENTA 3010-24 ISOBUS VENTA 3010-20 QS2 VENTA 3010-24 QS2 VENTA 3020-20 ISOBUS VENTA 3020-24 ISOBUS VENTA 3020-20 QS2 VENTA 3020-24 QS2 VENTA 3510-24 ISOBUS VENTA 3510-28 ISOBUS VENTA 3510-24 QS2 VENTA 3510-28 QS2 VENTA 3520-24 ISOBUS VENTA 3520-28 ISOBUS VENTA 3520-24 QS2 VENTA 3520-28 QS2 VENTA 4010-28 ISOBUS VENTA 4010-32 ISOBUS VENTA 4010-28 QS2 VENTA 4010-32 QS2 VENTA 4020-28 ISOBUS VENTA 4020-32 ISOBUS VENTA 4020-28 QS2 VENTA 4020-32 QS2
Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie
Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie

Media

Pneumatyczny siewnik rzędowy ISOBUS VENTA 3030 nabudowany na maszynie uprawowej podczas pracy
Pneumatyczny siewnik rzędowy ISOBUS VENTA 3030 nabudowany na bronie obrotowej HR 3040 podczas pracy
Pneumatyczny siewnik rzędowy ISOBUS VENTA zintegrowany z kultywatorem do uprawy przedsiewnej CD 3020
Więcej