MERGE MAXX 950

Model zgrabiarki taśmowej MERGE MAXX 950

Wyrównane pokosy: zyskaj 2 do 3 km/h*

Ta zgrabiarka taśmowa jest idealnym rozwiązaniem dla firm usługowych i kółek rolniczych. 2 niezależnie pracujące podbieracze pozwalają na układanie pokosu z boku (z lewej/prawej strony) lub pośrodku maszyny w licznych konfiguracjach.

Znajdź najbliższego dealera

MERGE MAXX 950 to IDEALNA maszyna dla firm usługowych oraz gospodarstw wielkoobszarowych, które stawiają na efektywny i wysoce wydajny łańcuch technologiczny zbioru zielonek. Szerokość robocza 9,10 m pozwala na zgrabienie paszy z szerokości 20 - 30 metrów w równe wały, które zapewnią kolejnym maszynom zbierającym zwiększenie prędkości roboczej nawet o 3 km/h*. MERGE MAXX 950 to bardzo wszechstronna maszyna, zarówno pod względem konfiguracji układania pokosu, jak i zbierania różnych typów upraw - lekki lub ciężki, rzadki lub gęsty, krótki lub długi pokos (zarówno ze stałych jak i przemiennych użytków zielonych, słoma lub całe rośliny, słoma kukurydziana, siano itd.). Jest zalecana do zbioru delikatnych upraw i zapewnia utrzymanie pełnej wartości odżywczej roślin motylkowych, zbierając je razem z listkami. Jak pracują zgrabiarki podbieraczowo-przenośnikowe? Pasza nie jest przepychana po powierzchni gleby, ale zbierana tam, gdzie została ścięta. Jakie są tego zalety? Mniejsze straty liści i potencjalnie mniej gleby i kamieni w paszy.
MERGE MAXX 950 podczas pracy

Korzyści dla użytkownika

Wyrównane pokosy: zyskaj 2 do 3 km/h*

Operator może zwiększyć wydajność roboczą, dzięki dobrze uformowanym wałom pokosu przez zgrabiarkę MERGE MAXX 950

Operator może zwiększyć wydajność roboczą

Twoje maszyny zbierające mogą pracować z większą prędkością, ponieważ wały pokosu są równe. Stała prędkość jazdy to mniejszy stres dla operatorów maszyn:
 • Brak potrzeby zwalniania przy dojeżdżaniu do gęstszych fragmentów wału.
 • Brak potrzeby przyśpieszania przy rzadszej paszy.
 • Mogą koncentrować się na ważniejszych rzeczach, niż prędkość jazdy.
Zgrabiarka podbieraczowo-przenośnikowa MERGE MAXX 950 pozwala ograniczyć obciążenia szczytowe maszyn zbierających. Użytkownicy MERGE MAXX 950 potwierdzają większą prędkość roboczą o 2 do 3 km/h! Ty też możesz zwiększyć wydajność roboczą pod każdym względem.
Mniej gleby i kamieni w paszy zmniejsza zużycie zespołu podbierającego i koszty eksploatacji.

Podbieracz optymalizuje zbieranie paszy

Dokładność i równomierność zbierania paszy jest bezpośrednio związana z konstrukcją podbieracza i osłony kierującej WINDGUARD wyposażonej w rolkę. Palce podbieracza prowadzone na pięciu krzywkach zapewniają dokładne zbieranie pokosu i jego delikatne podawanie na przenośnik taśmowy we współpracy ze specjalnie wyprofilowaną osłoną kierującą WINDGUARD wyposażoną w dolną rolkę. Jest to podstawą do formowania równych wałów pokosu.
Prędkość obrotowa podbieracza może być dostosowana do różnych warunków zbioru. W zależności od potrzeb, prędkość obrotowa
może zostać zmniejszona, aby zapobiec stratom liści podczas zbioru delikatnych roślin i gotowej paszy.
Szeroka taśma przenosi paszę na bok. Jej obsługa serwisowa jest bardzo prosta. Regulacja naprężenia taśm jest szybka i nie wymaga stosowania narzędzi. W zależności od potrzeb, prędkość obrotowa przenośnika może zostać zmniejszona, aby dostosować rozmiar i kształt wału pokosu do zbioru.
Podbieracz i osłona WINDGUARD z rolką

Osłona WINDGUARD wyposażona w rolkę prowadzi paszę w kierunku przenośnika taśmowego.

Pasza jest zbierana przez podbieracz i prowadzona przez system WINDGUARD, zbudowany ze specjalnie wyprofilowanej osłony kierującej z rolką, który optymalizuje przepływ paszy na przenośnik taśmowy. System automatycznie dostosowuje się do ilości paszy.
Rezultat: równe i przewiewne wały pokosu bez skręconych roślin dla większej wydajności roboczej.
Podbieracz i osłona WINDGUARD z rolką

Wyrównany boczny wał pokosu

W celu lepszego wyrównania wału pokosu z boku maszyny, szczególnie jeśli pasza jest zbierana przez prasę, można zamówić fartuch pokosowy.
Operator w dowolnym momencie może zmienić szerokość wału pokosu lub całkowicie złożyć fartuch.
Szerokość wału pokosu na potrzeby zbioru prasą jest regulowana za pomocą fartucha pokosowego.

Maksymalna wszechstronność

MERGE MAXX 950 terminal montowany w kabinie

Osiem różnych opcji układania pokosu

Zgrabiarka taśmowa MERGE MAXX 950 może układać wał pokosu na osiem sposobów.
Pozwala na:
 • Dostosowanie do techniki zbioru: Wał pokosu o szerokości 1 m do zbioru prasą i przyczepą zbierającą lub sieczkarnią o szerokości maksymalnie 2,20 m. Zgrabianie pokosu w centralny wał o regulowanej szerokości, układanie pokosu z boku maszyny przy różnej szerokości zespołów podbierających lub łączenie różnych opcji.
 • Łatwe dostosowanie do różnych kształtów pól. Główne funkcje maszyny są obsługiwane za pośrednictwem prostego i przyjaznego w użyciu terminala: (układanie wału pokosu, kierunek obrotów przenośników taśmowych, ustawianie w pozycji roboczej i transportowej, licznik godzin). Sterowanie fartuchem odbywa się bezpośrednio z zaworu ciągnika.

Formowanie pokosu pośrodku maszyny

2 zespoły są od siebie odsunięte. Taśma transportuje paszę na środek maszyny.
Pokos jest zgrabiany z 8 do 10 m:
 • maszyna idealnie współpracuje z potrójnym zestawem kosiarek (1).
 • zbieranie 2 wałów słomy zgrabionej po kombajnie wyposażonym w heder o szerokości 7/7,50 m (2).
Szerokość wału pokosu może być dostosowana do szerokości podbieracza maszyny zbierającej, w zależności od rozstawu zespołów podbierających.
Formowanie pokosu pośrodku maszyny

Zgrabianie z szerokości 20 do 30 m w jeden wał pokosu

Jeżeli przenośniki są zbliżone do siebie i pracują się w tym samym kierunku, powstaje jeden wał albo z lewej, albo z prawej strony maszyny (3).
Jeśli zajdzie taka potrzeba, pasza może być układana po niezgrabionej stronie. W przypadku pracy z rzadkim pokosem, różne konfiguracje mogą być ze sobą łączone w celu zgrabiania z szerokości do 20-30 m (4).
Wykorzystaj jak najlepiej wszystkie możliwości; formowanie wału pokosu z boku i pośrodku maszyny (5):
 • W pierwszym przejeździe wał jest układany z prawej strony (a).
 • W drugim z lewej strony (b).
 • Następny przejazd kończy formowanie wału (c).
Formowanie wału pokosu z boku: Zgrabianie z szerokości 20 do 30 metrów w jeden wał pokosu

W przypadku ciężkiego pokosu

Pokos zgrabiony w jeden wał może być zbyt duży dla sieczkarni, jeśli chcemy pracować ze stałą prędkością. Dlatego możliwe są różne konfiguracje zgrabiania:
 • Połowa paszy jest przenoszona na jedną, a druga połowa na drugą stronę (6).
 • Połowa paszy jest układana w wał pośrodku, a druga połowa w wał z boku maszyny (7).
 • Takie ułożenie może być przydatne w przypadku odwracania dwóch wałów słomy jednocześnie! (8)
MERGE MAXX różne sposoby układania pokosu w warunkach dużej ilości paszy

Zapobiegaj zanieczyszczeniu paszy

4 mocne, regulowane sprężyny zapewniają amortyzację

Wydajne kopiowanie nierówności terenu

W celu ograniczenia nacisku maszyny na podłoże i ochrony darni, zespoły podbierające zgrabiarki MERGE-MAXX 950 są wyposażone w specjalny system odciążenia wyposażony w 4 mocne, regulowane sprężyny. Każdy podbieracz posiada zakres ustawienia pod kątem +/- 10 stopni i zakres przesunięcia w płaszczyźnie pionowej -20/+30 cm, co pozwala na dostosowanie do nierówności terenu.
Cztery duże płozy są przegubowe i posiadają regulację wysokości, dzięki czemu dokładnie kopiują nierówności terenu i perfekcyjnie prowadzą zespoły podbierające. Centralna regulacja wysokości płóz za pomocą korby zapewnia wygodną i bezpieczną obsługę.

Zaczep z wbudowanymi amortyzatorami

Zaczep jest wyposażony w amortyzatory zapobiegające przenoszeniu wstrząsów na ciągnik. Jest to wyłączne rozwiązanie firmy KUHN, które zwiększa komfort jazdy słabej jakości drogach.
Zaczep z wbudowanymi amortyzatorami

MERGE MAXX 950 podczas pracy

Media