Model zgrabiarki taśmowej MERGE MAXX 950

Nowa koncepcja zgrabiania!

Ta zgrabiarka taśmowa jest idealnym rozwiązaniem dla firm usługowych i kółek rolniczych. 2 niezależnie pracujące podbieracze pozwalają na układanie pokosu z boku (z lewej/prawej strony) lub pośrodku maszyny w licznych konfiguracjach.

Znajdź najbliższego dealera

Zgrabiarki podbieraczowo-przenośnikowe MERGE MAXX 950 i 1090 to idealne maszyny dla firm usługowych i spółdzielni maszynowych, które pracują na dużych areałach i oczekują wydajnej i dobrze zorganizowanej technologii zbioru zielonki. Model MERGE MAXX 760 spełnia oczekiwania rolników indywidualnych.
Dzięki regulowanej szerokości podbieraczy w zakresie od 5,50 m do 10,95 m, maszyny te mogą zgrabiać pokos z szerokości od 20 do 30 m. Ponieważ zgrabiarki te formują bardzo jednorodne wały, kolejne maszyny w technologii zbioru mogą zwiększyć prędkość roboczą o 3 km/h. Zgrabiarki podbieraczowo-przenośnikowe MERGE MAXX charakteryzują się również ogromną wszechstronnością, zarówno pod względem sposobu układania wału pokosu, jak i rodzaju zgrabianego materiału - lekkiego lub ciężkiego, gęstego lub rzadkiego, krótkiego lub długiego z przemiennych lub trwałych użytków zielonych, a także słomy, całych roślin, mieszanek zbożowych, siana itd.) W szczególności są polecane do zbioru delikatnych materiałów paszowych, aby zachować pełną wartość odżywczą roślin strączkowych.
Jaka jest zasada działania zgrabiarek podbieraczowo-przenośnikowych? Pokos jest podnoszony przez podbieracz, a następnie delikatnie odkładany, co ogranicza straty spowodowane kruszeniem się listków, a także potencjalnie zmniejsza ilość zanieczyszczeń i kamieni w paszy.
MERGE MAXX 950 podczas pracy

Korzyści dla użytkownika

Wyrównane pokosy: zyskaj 2 do 3 km/h*

Operator może zwiększyć wydajność roboczą, dzięki dobrze uformowanym wałom pokosu przez zgrabiarkę MERGE MAXX 950

Zwiększ wydajność roboczą

Twoje maszyny zbierające mogą pracować z większą prędkością, jeśli wały paszy są równe. Utrzymując stałą prędkość jazdy, operatorzy zapewniają sobie spokojniejszą pracę:
 • Brak potrzeby zwalniania w przypadku gęstszego materiału.
 • Brak potrzeby przyśpieszania w miejscach z rzadszym pokosem.
Mogą się oni skoncentrować na tym, co jest ważne, zamiast martwić się o prędkość jazdy.
Zgrabiarka podbieraczowo-przenośnikowa MERGE MAXX 950 pozwala również ograniczyć szczytowe obciążenia maszyn zbierających. Użytkownicy MERGE MAXX 950 potwierdzają, że zwiększyli prędkość roboczą o 2 do 3 km/h! Ty też możesz poprawić wydajność we wszystkich obszarach.
Mniejsza ilość gleby i kamieni w wale pokosu oznacza mniejsze zużycie zespołu zbierającego i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

Podbieracz optymalizuje zbieranie paszy

Dokładność i równomierność zbierania paszy jest bezpośrednio związana z konstrukcją podbieracza i osłony kierującej WINDGUARD wyposażonej w rolkę. Palce podbieracza prowadzone na pięciu krzywkach zapewniają dokładne zbieranie pokosu i jego delikatne podawanie na przenośnik taśmowy we współpracy ze specjalnie wyprofilowaną osłoną kierującą WINDGUARD wyposażoną w dolną rolkę. Jest to podstawą do formowania równych wałów pokosu.
Prędkość obrotowa podbieracza może być dostosowana do różnych warunków zbioru. W zależności od potrzeb, prędkość obrotowa
może zostać zmniejszona, aby zapobiec stratom liści podczas zbioru delikatnych roślin i gotowej paszy.
Szeroka taśma przenosi paszę na bok. Jej obsługa serwisowa jest bardzo prosta. Regulacja naprężenia taśm jest szybka i nie wymaga stosowania narzędzi. W zależności od potrzeb, prędkość obrotowa przenośnika może zostać zmniejszona, aby dostosować rozmiar i kształt wału pokosu do zbioru.
Podbieracz i osłona WINDGUARD z rolką

Osłona WINDGUARD wyposażona w rolkę prowadzi paszę w kierunku przenośnika taśmowego.

Pasza jest podnoszona przez podbieracz, a następnie płynnie prowadzona na taśmę przenośnika przez system WINDGUARD zbudowany z osłony kierującej i rolki.
Maszyna automatycznie dostosowuje się do ilości paszy. W rezultacie otrzymujesz wyrównane, puszyste wały bez skręconego materiału, dzięki którym uzyskasz większą wydajność roboczą.
Podbieracz i osłona WINDGUARD z rolką

Wyrównany boczny wał pokosu

W celu lepszego wyrównania wału pokosu z boku maszyny, szczególnie jeśli pasza jest zbierana przez prasę, można zamówić fartuch pokosowy.
Operator w dowolnym momencie może zmienić szerokość wału pokosu lub całkowicie złożyć fartuch.
Regulacja wału pokosu z boku maszyny, na potrzeby zbioru prasą, odbywa się za pośrednictwem fartucha pokosowego.

Maksymalna wszechstronność

MERGE MAXX 950 terminal montowany w kabinie

Osiem różnych opcji układania pokosu

Zgrabiarka taśmowa MERGE MAXX 950 może układać wał pokosu na osiem sposobów.
Pozwala na:
 • Dostosowanie do techniki zbioru: Wał pokosu o szerokości 1 m do zbioru prasą i przyczepą zbierającą lub sieczkarnią o szerokości maksymalnie 2,20 m. Zgrabianie pokosu w centralny wał o regulowanej szerokości, układanie pokosu z boku maszyny przy różnej szerokości zespołów podbierających lub łączenie różnych opcji.
 • Łatwe dostosowanie do różnych kształtów pól. Główne funkcje maszyny są obsługiwane za pośrednictwem prostego i przyjaznego w użyciu terminala: (układanie wału pokosu, kierunek obrotów przenośników taśmowych, ustawianie w pozycji roboczej i transportowej, licznik godzin). Sterowanie fartuchem odbywa się bezpośrednio z zaworu ciągnika.

Formowanie pokosu pośrodku maszyny

2 zespoły są od siebie odsunięte. Taśma transportuje paszę na środek maszyny.
Pokos jest zgrabiany z 8 do 10 m:
 • maszyna idealnie współpracuje z potrójnym zestawem kosiarek (1).
 • zbieranie 2 wałów słomy zgrabionej po kombajnie wyposażonym w heder o szerokości 7/7,50 m (2).
Szerokość wału pokosu może być dostosowana do szerokości podbieracza maszyny zbierającej, w zależności od rozstawu zespołów podbierających.
Formowanie pokosu pośrodku maszyny

Zgrabianie z szerokości 20 do 30 m w jeden wał pokosu

Jeżeli przenośniki są zbliżone do siebie i pracują się w tym samym kierunku, powstaje jeden wał albo z lewej, albo z prawej strony maszyny (3).
Jeśli zajdzie taka potrzeba, pasza może być układana po niezgrabionej stronie. W przypadku pracy z rzadkim pokosem, różne konfiguracje mogą być ze sobą łączone w celu zgrabiania z szerokości do 20-30 m (4).
Wykorzystaj jak najlepiej wszystkie możliwości; formowanie wału pokosu z boku i pośrodku maszyny (5):
 • W pierwszym przejeździe wał jest układany z prawej strony (a).
 • W drugim z lewej strony (b).
 • Następny przejazd kończy formowanie wału (c).
Formowanie wału pokosu z boku: Zgrabianie z szerokości 20 do 30 metrów w jeden wał pokosu

W przypadku ciężkiego pokosu

Pokos zgrabiony w jeden wał może być zbyt duży dla sieczkarni, jeśli chcemy pracować ze stałą prędkością. Dlatego możliwe są różne konfiguracje zgrabiania:
 • Połowa paszy jest przenoszona na jedną, a druga połowa na drugą stronę (6).
 • Połowa paszy jest układana w wał pośrodku, a druga połowa w wał z boku maszyny (7).
 • Takie ułożenie może być przydatne w przypadku odwracania dwóch wałów słomy jednocześnie! (8)
MERGE MAXX różne sposoby układania pokosu w warunkach dużej ilości paszy

Zapobiegaj zanieczyszczeniu paszy

4 mocne, regulowane sprężyny zapewniają amortyzację

Wydajne kopiowanie nierówności terenu

W celu zmniejszenia nacisku na podłoże i ochrony darni, podbieracze w zgrabiarce MERGE MAXX 950 są wyposażone w specjalny system zawieszenia z 4 mocnymi, regulowanymi sprężynami. Każdy podbieracz może pracować pod kątem +/-10° i posiada zakres ruchu w płaszczyźnie pionowej -20/+30 cm, co pozwala mu dostosować się do ukształtowania podłoża.
Dwie duże, przegubowe płozy z regulacją wysokości, kopiują nierówności terenu i zapewniają idealne prowadzenie zespołów podbierających. Centralna regulacja wysokości płóz
za pomocą korby w modelach MERGE MAXX 950 i 1090 oraz za pomocą sworzni w płycie wielootworowej w modelu MERGE MAXX 760, zapewnia bezpieczeństwo i większy komfort obsługi.

Zaczep z wbudowanymi amortyzatorami

Jarzma zaczepu są wyposażone w amortyzatory, które zapobiegają przenoszeniu wstrząsów na ciągnik. To wyjątkowe rozwiązanie KUHN zwiększa komfort jazdy na słabo utrzymanych drogach.
Zaczep z wbudowanymi amortyzatorami

MERGE MAXX 950 podczas pracy

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość podbieracza (m)
Szerokość podbieracza z wałem pokosu pośrodku maszyny (m)
Szerokość robocza z wałem pokosu z boku maszyny (razem z wałem) (m)
Średnia szerokość wału pokosu (m)
Szerokość transportowa (m)
Długość transportowa (m)
Szerokość transportowa (m)
Liczba podbieraczy i przenośników taśmowych
Napęd podbieracza i przenośnika
Regulacja wysokości podbieracza
Sposób zgrabiania wału pokosu
Sterowanie pracą i funkcjami maszyny
Napęd WOM (min-1)
Zaczep
Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM, ok. (kW)
Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM, ok. (KM)
Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika
Masa, ok. (kg)
Wymagane wyposażenie elektryczne ciągnika
Maszyna podstawowa zamontowana fabrycznie (oprócz wyposażenia opcjonalnego)
MERGE MAXX 760MERGE MAXX 950MERGE MAXX 1090
5,50 - 5,707,50 do 9,508,85 - 10,95
6,20 - 7,508,20 do 9,5010,70 - 11,00
6,808,8010,20
1,00 do 1,50 przy zgrabianiu na bok, do 2,20 przy zgrabianiu do środka1,00 do 1,50 przy zgrabianiu na bok, do 2,20 przy zgrabianiu do środka1,00 do 1,50 przy zgrabianiu na bok, do 2,20 przy zgrabianiu do środka
3,003,003,00
6,607,408,20
3,003,00
222
Wbudowany układ hydrauliczny,
prędkość taśmy regulowana za pomocą wariatora na maszynie
Wbudowany układ hydraulicznyWbudowany układ hydrauliczny,
prędkość taśmy regulowana za pomocą wariatora na maszynie
Za pomocą 2 płóz pod każdym podbieraczem, regulowanych za pomocą sworzni na płycie wielootworowejZa pomocą 2 płóz pod każdym podbieraczem, regulowanych bezstopniowo korbąZa pomocą 2 płóz pod każdym podbieraczem, regulowanych bezstopniowo korbą
Pośrodku, z boku, po obu stronach lub pośrodku i z boku jednocześniePośrodku, z boku, po obu stronach lub pośrodku i z boku jednocześniePośrodku, z boku, po obu stronach lub pośrodku i z boku jednocześnie
Jednoczesne lub pojedyncze podnoszenie, wybór pozycji zgrabianiaZmiana pozycji transport/praca, podnoszenie na uwrociach/nad wałami, regulacja wysokości zgrabiania, wybór pozycji zgrabiania pokosu (z boku/pośrodku) oraz licznik polowyZmiana pozycji transport/praca, podnoszenie na uwrociach/nad wałami, regulacja wysokości zgrabiania, wybór pozycji zgrabiania pokosu oraz licznik polowy
1000 lub 750 (należy zaznaczyć na zamówieniu)1000 lub 750 (należy zaznaczyć na zamówieniu)1000 lub 750 (należy zaznaczyć na zamówieniu)
2-punktowy, ruchome dolne jarzma kat. 2 i 32-punktowy, ruchome dolne jarzma kat. 2 i 32-punktowy, ruchome dolne jarzma kat. 2 i 3
566371
758595
2 zawory dwukierunkowe (w tym 1 z pozycją pływającą) i 1 zawór dwukierunkowy do regulacji fartucha pokosowego2 zawory dwukierunkowe (w tym 1 z pozycją pływającą) i 1 zawór dwukierunkowy do regulacji fartucha pokosowego2 zawory dwukierunkowe (w tym 1 z pozycją pływającą) i 1 zawór dwukierunkowy do regulacji fartucha pokosowego
407048455120
1 złącze 7-pin i 1 złącze 3-pin ISO1 złącze 7-pin i 1 złącze 3-pin ISO1 złącze 7-pin i 1 złącze 3-pin ISO
TakTakTak

Media