Siewnik rzędowy AUROCK - Sylwetka maszyny

Na przyszłe wyzwania odpowiedzi mamy już dziś

Podwieszany siewnik rzędowy AUROCK, przeznaczony do siewu w technologiach bezpłużnych, wyposażony jest w jeden aparat wysiewający, AUROCK 6000 R - w dwa, natomiast wersja AUROCK 6000 RC posiada szerokość roboczą 6 m.

Znajdź najbliższego dealera

Od początku XXI wieku techniki upraw zmierzają w kierunku rolnictwa konserwującego. W tym systemie orka zastępowana jest różnymi odmianami płytkiego wzruszania gleby. Rolnictwo konserwujące obejmuje uprawy uproszczone i zerowe. Posiadając zaczepiany siewnik AUROCK, przystosowany do upraw zerowych, istotny etap wysiewu, jako jedyna operacja agrotechniczna, na pewno okaże się sukcesem.
Siewniki Aurock podczas pracy na polu

Korzyści dla użytkownika

Modułowy do zdywersyfikowanej rotacji zbiorów

Przedni walec i wyrównywacz ścierniska lub walec ścinający siewnika AUROCK dla gospodarki bezpłużnej i chronionej

Przedni walec i wyrównywacz ścierniska

Siewnik rzędowy AUROCK może zostać wyposażony w przedni wał do zgniatania pokrywy roślinnej i przyspieszania rozkładu resztek pożniwnych lub miażdżenia dużych roślin drzewiastych. Dzięki temu ziarno może zostać bez przeszkód dostarczone na dno bruzdy. Z poziomu terminalu zamontowanego w kabinie ciągnika można nawet regulować nacisk walca na glebę. Utworzona w ten sposób ściółka przykrywająca rolę pozwoli zatrzymać wilgotność w ziemi podczas suszy. Azot także wraca do ziemi, intensyfikując jej aktywność biologiczną. Siewnik rzędowy AUROCK pozwala za jednym przebiegiem zniszczyć niepożądaną pokrywę roślinną na polu i wykonać zasiew.

Unikat! Koła dogniatające do upraw uproszczonych

W celu lepszego wyważenia na terenie upraw uproszczonych można dodać koła dogniatające na całej szerokości maszyny uprawowej zagregowanej z siewnikiem. Dzięki średnicy kół wynoszącej 900 mm gwarantujemy, że zostanie zredukowana moc konieczna do pracy takiego zestawu. Spiętrzanie ziemi przed maszyną uprawową zostaje całkowicie wyeliminowane dzięki przesunięciu kół względem siebie o 200 mm. Efekt: gleba zostaje jednolicie ubita na całej szerokości siewnika AUROCK i siewnik może wysiewać nasiona na stałej głębokości.
Koła dogniatające dla upraw uproszczonych na zaczepianym siewniku rzędowym AUROCK, przeznaczonym do upraw zerowych i konserwujących

Dwa warianty rozstawienia rzędów między wierszami

Siewnik AUROCK dostępny jest w dwóch wersjach! Do wyboru jest rozstaw rzędów 15 cm lub 18,7 cm. Możliwe jest również ustawienie agregatów wysiewających wyżej, aby zmodyfikować rozstaw rzędów i zapewnić lepszy dostęp do resztek pożniwnych roślin.
Dwa warianty rozstawiania rzędów za pomocą zaczepianego siewnika AUROCK dla rolnictwa bezorkowego i konserwatorskiego

Z modelem RC wszystko staje się możliwe!

Siewnik rzędowy AUROCK 6000 RC o szerokości roboczej 6 m jest wyposażony w dwa aparaty dozujące i wysiewające. Dzięki podzielonemu na dwie części zbiornikowi, istnieje wprost nieprzebrana ilość zastosowań. W jednym i tym samym rzędzie można wysiewać nasiona uprawy głównej i nawóz, co drugi rząd - nasiona uprawy głównej i nawóz, nasiona dwóch upraw w jednym rzędzie, nasiona dwóch upraw naprzemiennie, nasiona uprawy głównej co drugi rząd, jeden gatunek co drugi rząd (więcej miejsca między rzędami), albo dwie odmiany tej samej rośliny uprawnej co drugi rząd. Zmień metody, jeszcze raz przemyśl rotację upraw, bo od teraz wszystko jest możliwe!
zaczepiany siewnik rzędowy AUROCK 6000 RC z podwójnym zbiornikiem do pracy na terenie upraw bezpługowych oraz chronionych

Wybierz taki talerz rozcinający bruzdę

Bruzda tworzona jest przed siewnikiem rzędowym AUROCK przez dwa rzędy talerzy otwierających glebę, zamocowanych na łożyskach nie wymagających konserwacji. Dostępne są dwa modele, które mogą sprostać różnym warunkom wysiewu: falisty talerz o średnicy 460 mm przeznaczony jest do wysiewu na zaoranej glebie z możliwością rozszerzania się gleby oraz przetłaczany talerz o średnicy 430 mm do skutecznego cięcia resztek pożniwnych i ograniczania rozprysku gleby. Łożyska talerzy nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych.
W przypadku doczepianego siewnika rzędowego AUROCK do upraw bezpłużnych i konserwujących można wybierać między dwoma rodzajami talerzy redlic otwierających bruzdę - falistymi i wytłaczanymi.

Od 40 lat wierni koncepcji redlicy trójtalerzowej

Trójtalerzowa sekcja wysiewająca, montowana na równoległoboku, dla doczepianego siewnika rzędowego AUROCK do pracy na terenach upraw bezpługowych i konserwujących

Trójtalerzowa sekcja wysiewająca: otwieranie bruzd i siew

Nasiona umieszczane są w bruździe przez sekcję wysiewającą, składającą się z redlic dwutalerzowych zamontowanych na równoległoboku. System jest precyzyjny, dostarczanie nasion do gleby odbywa się w optymalny sposób, a kopiowanie terenu jest wręcz idealne. Dlatego też sekcja trójtalerzowa składa się z talerza otwierającego bruzdę oraz dwutalerzowej redlicy siewnej. Mając do dyspozycji dwa rodzaje talerzy otwierających bruzdę, możesz dopasować trójtalerzową sekcję wysiewającą do swoich potrzeb. W każdym rzędzie wysiewu będziesz mógł prawidłowo spulchnić glebę, a także dopasować otwory w bruzdach i nacisk redlic na glebę. Podwójny talerz redlicy zamontowany jest na równoległoboku w celu zapewnienia lepszego kontaktu nasion z glebą we wszystkich warunkach.
Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał przeprowadzić prace konserwacyjne talerza, nie będzie to trudne zadanie. Talerz można zdjąć bez konieczności zdejmowania łożyska, a ponieważ jest to bardzo masywna maszyna, samo łożysko dla ochrony zamknięte jest w uszczelnionej panewce. Koło dociskowe jest pochylone i przesunięte w stosunku do środka bruzdy stworzonej przez sekcję wysiewającą. Taka konstrukcja powoduje, że bruzda zostaje zamknięta a ziemia - idealnie ubita.

Centralna regulacja docisku redlic

Centralna regulacja docisku redlic między belką z redlicami wysiewającymi a ramą pozwala na umieszczanie nasion w bruździe podczas zawracania. Sekcja wysiewająca przez cały czas idealnie podąża za przednim talerzem brony. Punkt obrotu jest kontrolowany za pomocą terminala znajdującego się w kabinie. Zapobiega to niewłaściwemu umieszczaniu ziaren na stokach.
Centralna regulacja docisku redlic między belką z redlicami wysiewającymi a ramą w siewniku rzędowym AUROCK do gospodarki bezpługowej i konserwującej.

Łatwa regulacja redlic dwutalerzowych

Redlice dwutalerzowe dają szeroki wachlarz możliwości regulacyjnych. Przykładowo mogą zostać ustawione w taki sposób, aby zostawał duży prześwit i resztki pożniwne mogły swobodnie pod nimi przechodzić. Regulacja głębokości jest prosta i nie wymaga żadnych narzędzi. Jako opcja istnieje możliwość indywidualnego ustawiania nacisku redlic na glebę. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy nie chcemy, aby pozostawały na polu ślady ciągnika i życzymy sobie stałych parametrów wysiewu. Utrzymywanie dwóch głębokości siewu jest wtedy również łatwiejsze, kiedy co drugi rząd obsiewamy innym gatunkiem rośliny.
Łatwa regulacja redlic dwutalerzowych w zaczepianym siewniku rzędowym AUROCK, przeznaczonym do pracy na terenie upraw bezpługowych i chronionych.

Kompatybilny ze standardem komunikacji ISOBUS

Łatwa regulacja dzięki sześciu niezależnym, zautomatyzowanym sekcjom w siewniku rzędowym AUROCK, przeznaczonym do pracy na terenie upraw bezpługowych i chronionych.

Łatwa regulacja dzięki sześciu niezależnym, zautomatyzowanym sekcjom

Siewnik rzędowy AUROCK posiada sześć sekcji roboczych, przy czym sterowanie nimi odbywa się niezależnie z terminala ISOBUS. Precyzyjny układ sterowania siewnikiem pozwala na pełne wykorzystanie jego wszechstronności, przystosowując go do warunków klimatyczno-glebowych panujących w miejscu zastosowania. Dostęp do automatycznych funkcji zajmuje sekundy, co znacznie ułatwia obsługę systemu, a przez to i maszyny.

Regulacja i obserwowanie dawki wysiewu

Siewnik rzędowy AUROCK jest wyposażony w objętościowy, proporcjonalny i precyzyjny aparat wysiewający, dając możliwość wysiewu małych i dużych ziaren bez potrzeby zdejmowania walca. Do standardowego wyposażenia siewnika należy także mieszadło, które można wyłączać. Dwa ruchome czujniki mierzą poziom ziarna w zbiorniku, nawet wtedy gdy jest pełny. W zależności od aktualnie stosowanego rodzaju ziarna można wybrać dla czujników jedno z czterech położeń. Poziom zapełnienia zbiornika można także obserwować z kabiny ciągnika na ekranie zamontowanego tam terminala, przy czym istnieje opcja wysyłania przez system ostrzeżeń dla operatora o niskim poziomie ziarna w zbiorniku.
Regulacja i obserwowanie dawki wysiewu na ekranie terminala doczepianego siewnika rzędowego AUROCK do pracy na terenach upraw bezpługowych lub chronionych

Doposażanie talerzy redlic otwierających bruzdę w elementy dystansowe

System regulacji talerzy nacinających glebę to prawdziwa oszczędność czasu. Wystarczy przeprowadzić ją na zewnętrznych siłownikach, a łatwo ją potem odtworzyć przy użyciu innych kolorów i liczb na ogranicznikach. Weź w swoje ręce kontrolę nad precyzją rozcinania bruzd przez talerze redlic, a siewnik zapewni wysoce wydajne wdrożenie Twoich ustawień.
Jako opcja możliwe są indywidualne ustawienia (250-300 kg). Dzięki temu będziesz mógł wysiewać dwa różne gatunki roślin na dwóch różnych głębokościach.
Doposażanie talerzy redlic otwierających bruzdę w elementy dystansowe dla ciągnika rzędowego AUROCK do gospodarki bezpługowej i konserwującej.

Intuicyjny układ monitoringu pracy siewnika rzędowego

Bez względu na to, jaki terminal sterujący wybierzesz, jego interfejs użytkownika został zaprojektowany przez firmę KUHN tak, aby być łatwym w obsłudze i intuicyjnym. Wciśnięcie zaledwie jednego klawisza na końcu pola powoduje podniesienia zamontowany z przodu maszyn uprawowych i zatrzymanie aparatów wysiewających. Dlatego można powiedzieć, że cały proces wysiewu z taką elektroniczną pomocą pozostaje doskonały aż do samej krawędzi pola. Dzięki terminalowi sterującemu uzyskujesz gwarancję, że żadne nasiono nie pozostanie na powierzchni, co, jak wiadomo, stanowi problem w przypadku upraw bezpługowych.
Kompatybilność z systemem ISOBUS oraz terminal sterujący CCI 1200 pozwalają na intuicyjne monitorowanie pracy siewnika rzędowego AUROCK, przeznaczonego do pracy na terenach upraw bezpługowych i chronionych

Wyposażenie

Siewniki rzędowe serii AUROCK do pracy na terenach upraw bezpługowych i chronionych oferują wiele standardowych i opcjonalnych funkcji

zaczepiany siewnik rzędowy AUROCK podczas pracy na terenie upraw bezpługowych i chronionych

Media