VENTA EC 300 - Sylwetka maszyny

Zapewniona precyzja i komfort

Pneumatyczny siewnik rzędowy VENTA EC 300, przeznaczony do nabudowania na maszynie uprawowej, posiada szerokość roboczą 3 m. Siewnik ten może zostać wykorzystany w zestawie z bronami wirnikowymi HR 102 - 103 - 104 - 1002 - 1003 - 1004, HRB 102 - 103 oraz kultywatorami zębowymi CD 300-400.

Znajdź najbliższego dealera

System dozowania VENTA gwarantuje najwyższą precyzję siewu. Nasiona są dokładnie rozmieszczane na dnie bruzdy przez redlice jednotalerzowe połączone z przewodami nasiennymi. Głębokość siewu jest cały czas kontrolowana i materiał siewny zostaje odpowiednio przykryty glebą, w każdych warunkach roboczych. Obsługa siewnika nigdy dotąd nie była tak prosta. Sterownik elektroniczny HECTOR 3000 zapewnia regulację parametrów roboczych, a wygodny dostęp do elementów takich jak głowica rozdzielająca czy aparat wysiewający, ułatwia pracę.
VENTA EC 300 podczas pracy na polu

Korzyści dla użytkownika

Prosty, ekonomiczny i wydajny siewnik rzędowy.

Redlica jednotalerzowa w pneumatycznym siewniku nabudowanym VENTA EC 300 jest wyposażona z boku w żeliwną redlicę piersiową, jednocześnie spełniającą funkcję skrobaka. Połączona jest z przewodem nasiennym, który z dużą precyzją prowadzi materiał siewny na dno bruzdy.

Najbardziej precyzyjna redlica jednotalerzowa

Redlice z talerzami o dużej średnicy (33 cm), rozmieszczone w bardzo szeroko rozstawionych rzędach (co 35 cm) pozwalają na siew w obecności resztek pożniwnych. Nacisk redlic na glebę o wartości 35 kg zapewnia utrzymanie stałej głębokości siewu.
Redlica jednotalerzowa jest wyposażona z boku w żeliwną redlicę piersiową, jednocześnie spełniającą funkcję skrobaka. Połączona jest z przewodem nasiennym, który z dużą precyzją prowadzi materiał siewny na dno bruzdy. Koła dogniatająco-podporowe bardzo skutecznie kontrolują głębokość siewu. Można je w prosty sposób regulować lub demontować bez użycia narzędzi.

Regulacja nacisku redlicy bocznej i środkowej

Kontrola głębokości i koła dogniatające zapewniają skuteczny układ głębokości wysiewu. Regulacje przeprowadza się szybko i można je cofnąć bez używania narzędzi.
Dostępność, szybki montaż i regulacje zebrane w jednym miejscu dla siewnika rzędowego VENTA EC 30

Zapewniona precyzja i trwałość

Aparat wysiewający VENTA, dozujący objętościowo materiał siewny, do rzędowego siania wszystkich rodzajów nasion przy użyciu pneumatycznego siewnika rzędowego VENTA EC 300

Wysiewaj wszystkie rodzaje nasion

Dzięki konieczności wykonania tylko jednej regulacji w celi zmiany nasion, system dozowania VENTA pozwala na precyzyjny wysiew wszystkich rodzajów nasion, w zakresie 1-430 kg/ha. Wolnoobrotowy objętościowy aparat wysiewający przestrzega skalibrowanej dawki, nawet na zboczach. Niesie ze sobą mniejsze ryzyko zatkania dzięki szerokim rowkom przy wylotach głowicy rozdzielającej. Aby przejść od położenia roboczego do kalibracji, wystarczy jedynie przesunąć zaślepkę.

Optymalne dozowanie i umieszczanie nasion w glebie

Pneumatyczny układ transportu i dozowania korzysta z silnej dmuchawy ze wstępnym filtrem. Układ ten jest prosty i składa się z niewielu części. Jest wysoce niezawodny i łatwy w konserwacji. Nie ma ryzyka zablokowania przy pracy z dużymi nasionami lub przy dużych szybkościach.
Dozowanie i rozmieszczanie nasion w różnych rzędach za pomocą pneumatycznego siewnika rzędowego VENTA EC 300 nabudowanego na maszynie uprawowej

Utrzymuj kontrolę nad maszyną

Sterownik elektroniczny HECTOR 3000 w pneumatycznym siewniku rzędowym VENTA EC 300

HECTOR 3000

Elektroniczny sterownik HECTOR 3000 zapewnia:
  • monitorowanie dmuchawy, poziomu nasion w zbiorniku i obrotów aparatu wysiewającego,

  • dzienne i ogólne zliczanie hektarów,

  • tworzenie ścieżek technologicznych z wyłączeniem siewu w 2 x 2 rzędach

Łatwo dostępna zewnętrzna głowica rozdzielająca

Dzięki temu, że głowica rozdzielająca zamontowana jest na zewnątrz, napełnianie i czyszczenie zbiornika staje się łatwiejsze. Dostęp do głowicy rozdzielającej możliwy jest nawet przy pełnym zbiorniku, dlatego możesz zamykać rzędy, kiedy jest do dla Ciebie wygodne. Aparat wysiewający też jest łatwo dostępny, kiedy na przykład chcemy sprawdzić tempo przepływu nasion albo zebrać resztki ziaren po zakończeniu pracy.
Łatwy dostęp do głowicy rozdzielającej pneumatycznego siewnika rzędowego VENTA EC 300 nabudowanego na maszynie uprawowej

Ułatwienia napełniania

Całkowicie otwierający się zbiornik (1 m x 1,6 m) wyposażony jest w stalową pokrywę oraz uszczelkę, posiada masywniejszą konstrukcję niż ten wykonany z impregnowanego brezentu i kurz nie dostaje się do środka. Załadunek jest prosty i może się odbywać z big-bagów lub zwykłych worków. Nic nie przeszkadza podczas zasypywania, a czyszczenie zbiornika jest łatwe. Nawet przy pełnym zbiorniku istnieje łatwy dostęp do układu dozującego.
Całkowicie otwierany otwór zasypowy zbiornika dla ułatwienia napełniania w ramach zestawu uprawowo-siewnego z pneumatycznym siewnikiem rzędowym VENTA EC 300

Wyposażenie

Szeroki wachlarz opcjonalnego wyposażenia dla pneumatycznego siewnika rzędowego serii VENTA EC 300 nabudowanego na maszynie uprawowej

Nabudowany na maszynie uprawowej pneumatyczny siewnik rzędowy VENTA EC 300 podczas pracy

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Masa, ok. (kg)
Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
3,00 3,00 3,00
3,00 3,00 3,00
820 870 950
1 zawór jednokierunkowy: znaczniki boczne (opcja)
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: docisk redlic (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: podnoszenie redlic (opcja)
1 zawór jednokierunkowy: znaczniki boczne (opcja)
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: docisk redlic (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: podnoszenie redlic (opcja)
1 zawór jednokierunkowy: znaczniki boczne (opcja)
1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: docisk redlic (opcja)
1 zawór dwukierunkowy: podnoszenie redlic (opcja)
Zbiornik
 
Pojemność zbiornika (l)
Wysokość załadunku, ok. (cm)
Wymiary otworu załadunkowego, ok. (cm)
Pokrywa
Sito zasypowe z blokadą
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
800 800 800
195 195 195
200 x 98 200 x 98 200 x 98
Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym Metalowa z uszczelnieniem przeciwpyłowym
Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Dozowanie materiału siewnego
 
Klapa do opróżniania zbiornika
Dawka wysiewu
Napęd wysiewu
Wyłączane mieszadło
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Centralny rowkowy aparat wysiewający, dawki od 1 do 430 kg/ha Centralny rowkowy aparat wysiewający, dawki od 1 do 430 kg/ha Centralny rowkowy aparat wysiewający, dawki od 1 do 430 kg/ha
Koło napędowe Koło napędowe Koło napędowe
Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Ścieżki technologiczne
 
Liczba zaworów wyłączających wysiew na ścieżkach
Wyłączenie połowy siewnika
Kompatybilność z szerokością roboczą opryskiwacza/rozsiewacza (m)
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek 2 x 2 rzędy symetrycznych i niesymetrycznych rzędów ścieżek
Opcja Opcja Opcja
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30
Dmuchawa
 
Napęd dmuchawy
Filtr powietrza
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
Napęd pasowy podłączony do wyjścia WOM brony wirnikowej (1000 obr./min.) Napęd pasowy podłączony do wyjścia WOM brony wirnikowej (1000 obr./min.) Napęd pasowy podłączony do wyjścia WOM brony wirnikowej (1000 obr./min.)
Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Wysiew nasion / Regulacja wysiewu
 
Liczba rzędów
Rozstaw rzędów (cm)
Typ sekcji wysiewających
Regulacja nacisku redlic piersiowych
Elektroniczne monitorowanie
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
20 24 30
15 12,5 10
Redlice jednotalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm Redlice jednotalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm Redlice jednotalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm
Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja
Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty dmuchawy - Obroty aparatu wysiewającego
Regulacja wysiewu
 
Terminal sterujący
Tworzenie ścieżek technologicznych
Licznik hektarów
EC 300 20 MD EC 300 24 MD EC 300 30 MD
HECTOR 3000 HECTOR 3000 HECTOR 3000
Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie
Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny

Media