Sylwetka maszyny rolniczej SITERA 3030

Wszechstronny mechaniczny zestaw uprawowo-siewny

Zintegrowany mechaniczny siewnik SITERA ma szerokość roboczą 3,00 m. Jest kompatybilny z bronami wirnikowymi HR 3020/3030/3040 i kombinacjami tarcz CD 1020. Siewnik SITERA jest dostarczany z sekcjami wysiewającymi z redlicami Suffolk, redlicami dwutarczowymi lub SEEDFLEX.

Znajdź najbliższego dealera

Siewnik rzędowy SITERA, z centralnym układem ciągłej regulacji głębokości wysiewu, bardzo łatwo obsługiwać. Maszyną można sterować za pomocą sterownika ISOBUS CCI, terminalu ISOBUS w kabinie ciągnika oraz nowego terminalu VT 30. Nowe wzornictwo, doskonała widoczność, rozłożenie masy i wysunięty do przodu zbiornik na ziarno - to wszystko zostało zaprojektowane, aby praca w kabinie ciągnika była przyjemna, zarówno podczas wysiewu, jak i przejazdów drogą między polami.
SITERA 3030 podczas pracy w polu

Korzyści dla użytkownika

Większa precyzja

Nabudowany siewnik mechaniczny SITERA 3030 e z napędem elektrycznym

Wybierz napęd elektryczny

Siewnik mechaniczny SITERA jest teraz dostępny z elektrycznym napędem aparatów wysiewających. Maszyna jest wyposażona w silnik elektryczny umieszczony z prawej strony (zamiast koła napędowego) oraz czujnik radarowy do sygnału prędkości. Sterowanie silnikiem elektrycznym odbywa się za pośrednictwem terminala. Tak jak we wszystkich siewnikach SITERA z napędem mechanicznym, istnieje możliwość wyboru pomiędzy terminalem VT30, terminalami CCI 800 i CCI 1200 ISOBUS lub innym terminalem ISOBUS. Model SITERA 3030 e pozwala również korzystać z precyzji sekcji wysiewających SEEDFLEX.

Poznaj zmienne dawkowanie nasion z siewnikiem SITERA e

Siewnik mechaniczny SITERA 3020 jest wyposażony redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach oddalonych od siebie o 25 cm, przystosowane do siewu w trudnych warunkach. Redlice talerzowe o nacisku do 35 kg zapewniają stałą głębokość siewu, również na nierównym terenie. Zagarniacz zamontowany na równoległoboku zapewnia perfekcyjne wykończenie łoża siewnego, zarówno na glebach ciężkich jak i lekkich oraz na glebach z resztkami roślinnymi. Opcjonalne koła dogniatające zapewniają precyzyjną kontrolę głębokości siewu w każdej sekcji.
Mapa aplikacyjna w terminalu ISOBUS CCI 1200 pokazująca automatyczne zmienne dawkowanie nasion w siewniku SITERA e z napędem elektrycznym.

Jeszcze łatwiejsze regulacje

Siewnik SITERA 3010 jest wyposażony w agregaty wysiewające z redlicami Suffolk, które wymagają bardzo niewielkiej konserwacji. Ich regulowany ogranicznik dolny i nacisk redlic 35 kg na jednostkę zapewniają stałą optymalną głębokość siewu, zwłaszcza na lepkiej glebie lub po orce. Skorzystaj z rozstawu rzędów 28 cm i trzech rzędów redlic do wysiewu we wszystkich rodzajach gleby. Równoległobok umożliwia regulację wysokości drążka redlicy poprzez ustawienie dolnego ogranicznika na wymaganej głębokości.
Zaletą napędu elektrycznego jest prosta i w pełni automatyczna próba kręcona.

Połączenie zwartej budowy, prostoty i precyzji

System dozowania objętościowego HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami do nabudowanego siewnika mechanicznego SITERA 3030.

Aparat wysiewający HELICA ze śrubowo ułożonymi rowkami dozującymi

System HELICA może dozować materiał siewny o różnych kształtach i rozmiarach: rzepak, koniczyna, lucerna siewna, pszenica, jęczmień, orkisz, bobik, itd. Zapewnia równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie. Dozowanie jest stałe przez cały dzień dzięki regulacji śrubowej. Dozowanie jest stałe przez cały dzień dzięki mikrometrycznej regulacji śrubowej. Rozkład HELICA firmy KUHN z wolumetrycznymi rowkami śrubowymi zapewnia niezależne dozowanie od 1,5 do 450 kg/ha:
  • zmiany w ilości materiału siewnego w zbiorniku,
  • zmiany prędkości jazdy do przodu,
  • warunki pracy (heterogeniczność, pagórkowaty teren, itp.).

SEEDFLEX: precyzyjne sekcje wysiewające

Siewnik mechaniczny SITERA 3030 nadbudowany na maszynie uprawowej jest wyposażony w sekcje wysiewające SEEDFLEX z redlicami dwutalerzowymi, w których dyski są przesunięte względem siebie o 41 mm, aby perfekcyjnie otwierać bruzdę. Redlice są zamontowane na równoległoboku i są wyposażone w kółka dociskające, które precyzyjnie regulują głębokość siewu każdej sekcji. Odstęp pomiędzy przednim i tylnym rzędem redlic wynosi 35 cm, dzięki czemu sekcje wysiewające SEEDFLEX mogą pracować w ekstremalnych warunkach (ciężka, klejąca gleba) i nie wymagają konserwacji. Koło kopiujące pozwala na regulację nacisku redlicy do 45 kg.
SEEDFLEX: precyzyjne sekcje wysiewające mechanicznego siewnika SITERA 3030 nabudowanego na maszynie uprawowej z dwoma przesuniętymi względem siebie talerzami.

SITERA 3020 do siewu na glebie z resztkami pożniwnymi

Siewnik mechaniczny SITERA 3020 jest wyposażony redlice dwutalerzowe przystosowane do siewu w trudnych warunkach, rozmieszczone w 2 rzędach oddalonych od siebie o 25 cm. Redlice talerzowe o nacisku do 35 kg zapewniają stałą głębokość siewu, również na nierównym terenie. Zagarniacz zamontowany na równoległoboku zapewnia perfekcyjne wykończenie łoża siewnego, zarówno na glebach ciężkich jak i lekkich oraz na glebach z resztkami roślinnymi. Opcjonalne koła dogniatające zapewniają precyzyjną kontrolę głębokości siewu w każdej sekcji wysiewającej.
Sekcje wysiewające siewnika mechanicznego SITERA 3020 z redlicami dwutalerzowymi do siewu na glebie z resztkami pożniwnymi.

SITERA 3010 do siewu na każdej glebie gliniastej.

Siewnik mechaniczny SITERA 3010 jest wyposażony w redlice piersiowe o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Nacisk 35 kg na każdą sekcję wysiewającą oraz regulowany dolny ogranicznik gwarantują zachowanie optymalnej głębokości siewu we wszystkich rzędach, zwłaszcza na lepkiej glebie lub po orce. Zaletą rozstawu 28 cm pomiędzy rzędami redlic piersiowych jest możliwość siewu na każdej glebie gliniastej. Równoległobok umożliwia regulację wysokości sekcji wysiewającej poprzez ustawienie dolnego ogranicznika na wymaganej głębokości.
Sekcje wysiewające z redlicami piersiowymi w siewniku mechanicznym SITERA 3010 do pracy na każdej glebie gliniastej.

Wyższa precyzja we wszystkich warunkach

Bezstopniowa, centralna regulacja głębokości siewu w zintegrowanym, mechanicznym siewniku SITERA 3030.

Bądź szybszy i dokładniejszy dzięki scentralizowanym ustawieniom

Skorzystaj z bezstopniowej, centralnej regulacji głębokości odkładania nasion z jednym punktem nastawy ze wskaźnikiem po obu stronach maszyny. Dzięki belce redlicy SEEDFLEX ten sam nacisk wywierany jest na przedni i tylny agregat wysiewający, a kinematyka ustawień jest opatentowana.

Korzystaj z idealnie zintegrowanego zestawu

Umiejscowienie zbiornika nad ramą wału powoduje, że środek ciężkości agregatu jest przesunięty do przodu, co ogranicza wystawanie zespołu. Rama główna wykonana z pojedynczego profilu rurowego zapewnia bardzo dobrą widoczność na zagarniacz i sekcje wysiewające podczas transportu. Agregowanie z maszyną uprawową, czyli z kompaktową broną talerzową CD lub broną wirnikową HR, dzięki opatentowanemu zestawowi do nabudowy siewnika SITERA zajmuje mniej niż 10 minut.
Dobrze zintegrowany zestaw ciągnik-maszyna z nabudowanym siewnikiem mechanicznym SITERA 3030 e

Wyposażenie

Szeroki wachlarz opcjonalnego wyposażenia dla mechanicznego siewnika rzędowego serii SITERA 3030 nabudowanego na maszynie uprawowej

SITERA 3030 podczas pracy w polu

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Masa, ok. (kg)
Liczba kół napędowych
Koła dogniatające/kopiujące
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
3.00 3,00 3.00 3,00 3.00 3,00 3.00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3.00 3,00 3.00 3,00 3.00 3,00 3.00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
920 950 950 950 1010 1050 1050 1050 1015 1200 1100 1200
1 1 1 1 1 1
Seryjnie Seryjnie
Zbiornik
 
Pojemność zbiornika (l)
Pojemność zbiornika (z nadstawą) (l)
Wysokość załadunku, ok. (cm)
Wymiary otworu załadunkowego, ok. (cm)
Czujnik w zbiorniku
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
800 800 (1200) 800 800 (1200) 800 800 (1200) 800 800 (1200) 800 800 (1200) 800 800 (1200)
189
189 189 189 189 189 189 189 194 189 194 189
250 X 84 250 x 84 250 X 84 250 x 84 250 X 84 250 x 84 250 X 84 250 x 84 250 x 84 250 x84 250 x 84 250 x 84
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dozowanie materiału siewnego
 
Dawka wysiewu
Napęd wysiewu
Mieszadło
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1.5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1.5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1.5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1.5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha)
Mechaniczny Elektryczny Mechaniczny Elektryczny Mechaniczny Elektryczny Mechaniczny Elektryczny Mechaniczny za pośrednictwem przekładni bezstopniowej Elektryczny Mechaniczny za pośrednictwem przekładni bezstopniowej Elektryczny
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Ścieżki technologiczne
 
Liczba zaworów wyłączających wysiew na ścieżkach
Wyłączenie połowy siewnika
Kompatybilność z szerokością roboczą opryskiwacza/rozsiewacza (m)
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów
Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 Seryjnie 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30
Wysiew nasion
 
Liczba rzędów
Rozstaw rzędów (cm)
Typ sekcji wysiewającej
Regulacja nacisku redlicy talerzowej
Napawane skrobaki talerzy
Regulacja głębokości siewu
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
20 20 24 24 20 20 24 24 20 20 24 24
15 15 12.5 12,5 15 15 12.5 12,5 15 15 12,5 12,5
Redlice piersiowe rozmieszczone
w 3 rzędach oddalonych
od siebie o 28 cm
Redlice piersiowe rozmieszczone w 2 rzędach,
oddalonych od siebie o 28 cm
Redlice piersiowe rozmieszczone
w 3 rzędach oddalonych
od siebie o 28 cm
Redlice piersiowe rozmieszczone w 2 rzędach,
oddalonych od siebie o 28 cm
Redlice dwutalerzowe rozmieszczone
w 2 rzędach oddalonych od siebie o 25 cm
Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 25 cm Redlice dwutalerzowe rozmieszczone
w 2 rzędach oddalonych od siebie o 25 cm
Redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach, oddalonych od siebie o 25 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm
Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja
Seryjnie Seryjnie
Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja
Regulacja wysiewu
 
Elektroniczne monitorowanie
Zarządzanie ścieżkami technologicznymi
Liczniki
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego
Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie
Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny
Wyposażenie
 
Platforma zaladunkowa
Noga podporowa
SITERA 3010-20 ISOBUS SITERA 3010-20 E SITERA 3010-24 ISOBUS SITERA 3010-24 E SITERA 3020-20 ISOBUS SITERA 3020-20 E SITERA 3020-24 ISOBUS SITERA 3020-24 E SITERA 3030-20 SITERA 3030-20 E SITERA 3030-24 SITERA 3030-24 E
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie
Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie

Media