Sylwetka maszyny rolniczej SITERA 3030

Wszechstronny mechaniczny zestaw uprawowo-siewny

Zintegrowany mechaniczny siewnik SITERA ma szerokość roboczą 3,00 m. Jest kompatybilny z bronami wirnikowymi HR 3020/3030/3040 i kombinacjami tarcz CD 1020. Siewnik SITERA jest dostarczany z sekcjami wysiewającymi z redlicami Suffolk, redlicami dwutarczowymi lub SEEDFLEX.

Znajdź najbliższego dealera

Siewnik rzędowy SITERA, z centralnym układem ciągłej regulacji głębokości wysiewu, bardzo łatwo obsługiwać. Maszyną można sterować za pomocą sterownika ISOBUS CCI, terminalu ISOBUS w kabinie ciągnika oraz nowego terminalu VT 30. Nowe wzornictwo, doskonała widoczność, rozłożenie masy i wysunięty do przodu zbiornik na ziarno - to wszystko zostało zaprojektowane, aby praca w kabinie ciągnika była przyjemna, zarówno podczas wysiewu, jak i przejazdów drogą między polami.
SITERA 3030 podczas pracy w polu

Korzyści dla użytkownika

Większa precyzja

SEEDFLEX: precyzyjna sekcja wysiewająca z podwójnymi redlicami talerzowymi i z przesunięciem talerzy względem siebie w nabudowanym siewniku mechanicznym SITERA 3030

Dwutalerzowe redlice z przesuniętymi względem siebie talerzami

Zintegrowany mechaniczny siewnik SITERA 3030 jest wyposażony w redlicę SEEDFLEX z podwójnymi tarczami przesuniętymi względem siebie o 41 mm, co zapewnia idealne otwarcie bruzdy. Podwójne tarcze są zamontowane na równoległoboku z kołami dociskowymi, które precyzyjnie kontrolują głębokość każdego zespołu wysiewającego. Odstęp 35 cm pomiędzy przednim i tylnym rzędem sprawia, że ​​sekcje wysiewające SEEDFLEX nadają się do różnych zastosowań, w tym do ekstremalnych warunków (ciężka i lepka gleba) bez konieczności konserwacji.

SITERA 3020 odpowiednia do wysiewu w resztkach pożniwnych

Siewnik mechaniczny SITERA 3020 jest wyposażony w podwójne redlice talerzowe zamontowane w 2 rzędach, rozmieszczone w odstępach 25 cm do siewu w trudnych warunkach. Nacisk redlic talerzowych do 35 kg zapewnia regularną głębokość siewu nawet na nierównych glebach. Brona zamontowana na równoległoboku zapewnia doskonałe wykończenie podłoża, w tym na glebach z resztkami roślin oraz na glebach ciężkich lub lekkich. Koła dociskające są dostępne jako opcja dla precyzyjnej kontroli głębokości siewu na każdej jednostce.
Podwójne talerze wysiewające w mechanicznym siewniku SITERA 3020 do siewu w resztkach pożniwnych.

Siewnik SITERA 3010 odpowiedni do każdego typu gleby

Siewnik SITERA 3010 jest wyposażony w agregaty wysiewające z redlicami Suffolk, które wymagają bardzo niewielkiej konserwacji. Ich regulowany ogranicznik dolny i nacisk redlic 35 kg na jednostkę zapewniają stałą optymalną głębokość siewu, zwłaszcza na lepkiej glebie lub po orce. Skorzystaj z rozstawu rzędów 28 cm i trzech rzędów redlic do wysiewu we wszystkich rodzajach gleby. Równoległobok umożliwia regulację wysokości drążka redlicy poprzez ustawienie dolnego ogranicznika na wymaganej głębokości.
Siewniki z redlicami Suffolk w mechanicznym siewniku SITERA 3010 do siewu wszystkich rodzajów gleby.

Połączenie zwartej budowy, prostoty i precyzji

Umieszczony w celu zapewnienia dobrej widoczności zbiornika na zintegrowanym mechanicznym siewniku SITERA 3020.

Zwiększenie prędkości i dokładności dzięki regulacjom umieszczonym

Skorzystaj z centralnego układu ciągłej regulacji głębokości wysiewu, z punktami dokonywania ustawień i wskaźnikami umieszczonymi po obu stronach maszyny. Opatentowany system regulacji pracy sekcji wysiewających SEEDFLEX pozwala na wywieranie tego samego nacisku na przednie i tylne sekcje wysiewające.

Korzystaj z idealnie zintegrowanego zestawu

Zbiornik usytuowany jest powyżej ramy walca dogniatającego, dlatego środek ciężkości całego zestawu przesunięty zostaje dalej do przodu, a element ten tylko lekko wystaje. Podstawa w postaci pojedynczej rury zapewnia operatorowi bardzo dobrą widoczność na sekcje wysiewające podczas pracy oraz na zagarniacz podczas przejazdów między polami. Opatentowane złącze, ułatwiające wzajemne sprzęganie i wyprzęganie siewnika rzędowego SITERA i maszyny uprawowej, pozwala na podłączenie lub rozłączenie kultywatora talerzowego łoża siewnego CD oraz brony wirnikowej w czasie krótszym niż 10 minut.
Umieszczony w celu zapewnienia dobrej widoczności zbiornika na zintegrowanym mechanicznym siewniku SITERA 3020.

Łatwy załadunek zbiornika

Łatwy załadunek zbiornika dzięki dużemu otworowi wsadowemu (2,5 x 0,84 m). Kąt otwarcia klapy wynosi aż 110 °, co ułatwia załadunek zbiornika o pojemności 800 l lub 1200 l.
Łatwy załadunek na zintegrowanym siewniku rzędowym mechanicznym SITERA 3030

Wyższa precyzja we wszystkich warunkach

Aparat wysiewający HELICA ze spiralnymi rowkami do objętościowego dozowania materiału siewnego w mechanicznym siewniku rzędowym SITERA 3030

Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami

System dozowania nasion HELICA pozwala na wysiew nasion o różnych kształtach i rozmiarach: rzepak, koniczyna, lucerna siewna, pszenica, jęczmień, orkisz, bób, itd., zapewniając jednolity wysiew w rzędzie, ziarno po ziarnie.
Dawka wysiewu pozostaje niezmienna przez cały czas pracy dzięki zastosowaniu śruby mikrometrycznej do regulacji.
Objętościowy system dozujący HELICA firmy KUHN oparty na rowkowanych aparatach wysiewających pozwala na stosowanie dawki wysiewu z przedziału 1,5-450 kg/ha bez względu na:
- zmieniającą się ilość ziarna w zbiorniku,
- zmiany prędkości siewnika,
- warunki robocze (nierówny lub górzysty teren, itp.).

Wyposażenie

Szeroki wachlarz opcjonalnego wyposażenia dla mechanicznego siewnika rzędowego serii SITERA 3030 nabudowanego na maszynie uprawowej

Zintegrowany mechaniczny siewnik SITERA 3010 z redlicami SuffolkMechaniczny siewnik rzędowy SITERA 3030 nabudowany na maszynie uprawowej przy pracy

Specyfikacja

Dane techniczne
 
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Masa, ok. (kg)
Liczba kół napędowych
Koła dogniatające/kopiujące
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
3,00 3,00
3,00 3,00
1015 1100
1 1
Seryjnie Seryjnie
Zbiornik
 
Pojemność zbiornika (l)
Wysokość załadunku, ok. (cm)
Wymiary otworu załadunkowego, ok. (cm)
Czujnik w zbiorniku
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
800 800
194 194
250 x 84 250 x 84
1 1
Dozowanie materiału siewnego
 
Dawka wysiewu
Napęd wysiewu
Mieszadło
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha) Aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami (1,5 do 450 kg/ha)
Mechaniczny za pośrednictwem przekładni bezstopniowej Mechaniczny za pośrednictwem przekładni bezstopniowej
Seryjnie Seryjnie
Ścieżki technologiczne
 
Liczba zaworów wyłączających wysiew na ścieżkach
Wyłączenie połowy siewnika
Kompatybilność z szerokością roboczą opryskiwacza/rozsiewacza (m)
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów 2 x 2 rzędy dla symetrycznych lub niesymetrycznych rytmów
Seryjnie, lewa strona Seryjnie, lewa strona
12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30
Wysiew nasion
 
Liczba rzędów
Rozstaw rzędów (cm)
Typ sekcji wysiewającej
Napawane skrobaki talerzy
Regulacja głębokości siewu
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
20 24
15 12,5
SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe montowane na równoległoboku z kołami dogniatającymi, rozmieszczone w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o 35 cm
Seryjnie Seryjnie
Centralna manualna regulacja Centralna manualna regulacja
Regulacja wysiewu
 
Elektroniczne monitorowanie
Zarządzanie ścieżkami technologicznymi
Liczniki
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego Poziom ziarna w zbiorniku - Obroty aparatu wysiewającego
Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie
Dzienny i ogólny Dzienny i ogólny
Wyposażenie
 
Platforma zaladunkowa
Noga podporowa
SITERA 3030-20 SITERA 3030-24
Seryjnie Seryjnie
Seryjnie Seryjnie

Media