Możliwości pracy w KUHN

Vista 3D de un henificador KUHN

Działania w ramach badań i rozwoju

Projektowanie nowych produktów oraz ciągłe doskonalenie istniejących.

 • Inżynieria
  W każdym zakładzie produkcyjnym zespół inżynierów i techników opracowuje nowe koncepcje, bada nowe produkty i pracuje nad doskonaleniem już istniejących.
 • Obliczanie / symulacja
  Optymalizacja budowy maszyn z uwzględnieniem ograniczeń mechanicznych; symulacja zachowań kinematycznych i dynamicznych maszyn.
 • Projekt
  Integracja projektu już od pierwszych etapów pracy nad maszyną.
 • Elektronika
  Opracowanie urządzeń i interfejsów pozwalających na sterowanie maszynami, łatwiejsze wprowadzanie zmian i zautomatyzowanie niektórych funkcji.
 • Prototypy
  Prototypy są wykonywane, testowane i adaptowane przez Dział ds. Prototypów w wielu regionach na całym świecie.
 • Dokumentacja techniczna
  Tworzenie dokumentacji dołączanej do naszych produktów: instrukcji montażu, instrukcji użytkowania i katalogów części.
 • Legislacja techniczna
  Zapewnienie wskazówek Działowi ds. Badań i Rozwoju na etapie projektowania, aby zadbać o zgodność maszyn z normami i przepisami państw, w których się je sprzedaje.
 • Prawa własmości przemysłowej
  Zapewnienie ochrony innowacji poprzez uzyskiwanie patentów, znaki towarowe i monitorowanie technologii konkurentów.

Zobacz oferty pracy

Resumen de los diferentes trabajos de fabricación en el grupo KUHN

Działania produkcyjne

Produkcja zgodna z harmonogramem oraz instrukcjami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

Obszary produkcyjne w KUHN

 • Planowanie / Opracowanie harmonogramu
 • Zakupy / Zaopatrzenie
 • Gospodarka magazynowa / Części zamienne
 • Wysyłka
 • Konserwacja
 • Metody / Obróbka

Różne działy produkcyjne w KUHN:

 • Odlewanie
 • Kucie
 • Wykrawanie
 • Obróbka
 • Spawanie
 • Obróbka cieplna
 • Montaż
 • Malowanie

Zobacz oferty pracy

Una persona le da apoyo informático a un empleado

  Działania w ramach wsparcia

  Wsparcie innych obszarów firmy, ocena specjalistycznej wiedzy w całej firmie oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy.

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
   Zapewnienie wszystkim bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
  • Jakość
   Dążenie do ciągłej poprawy jakości produktów i usług.
  • Ochrona środowiska
   Ochrona środowiska dzięki zapewnieniu zgodności z przepisami.
  • Budynek / Konserwacja
   Utrzymanie budynków i zarządzanie projektami budowlanymi.
  • IT
   Wdrażanie, optymalizacja i rozwój najnowszych systemów komputerowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych.
  • Dział prawny
   Zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i wymogami, zapobieganie sporom prawnym i rozwiązywanie ich, kiedy się pojawią.
  • Kontrola w zakresie księgowości, Finansów, Spraw celnych i Zarządzania
   Rejestracja, analiza i optymalizacja funkcji finansowych firmy.
  • Zasoby ludzkie
   Rekrutacja, szkolenie i motywowanie pracowników oraz zarządzanie nimi.

  Zobacz oferty pracy

  Pulverización de precisión

  Działania sprzedażowe i marketingowe

   Opracowanie i wdrożenie strategii sprzedażowej w celu spełnienia potrzeb klientów.

  • Marketing
   Zapewnienie promocji sprzedaży na całym świecie.
  • Sprzedaż
   Kontakt z klientami, wykonywanie działań związanych ze sprzedażą i administracją.
  • Wsparcie produktu
   Zapewnienie pomocy technicznej, przeprowadzanie prezentacji i doradzanie dealerom.

   Zobacz oferty pracy