Kuhn - Maszyny rolnicze - urządzenia dla rolników - producent - KUHN.com.pl
Search
  
 Oferta 
  
  
 Grupa KUHN 
  
  
 Wyszukiwanie Dealera 
  
  
 Aktualności 
  
  
 Strefa klienta 
  
  
 Kariera 
  
 Nasza organizacja i główne cele
 Nasze działania
 Praktyki zawodowe, staże w zakładzie pracy w niepełnym wymiarze godzin i VIE
 Często zadawane pytania
 Możliwości zatrudnienia

Kariera

 

Pictogramme

Rozwój z KUHNRolnictwo odgrywa strategiczną rolę w zapewnieniu bezpiecznej przyszłości – w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnący popyt na produkty rolne wynika z konieczności wyżywienia coraz większej liczby ludności oraz z potrzeby zapewnienia alternatywnych źródeł energii bezpiecznych dla środowiska. Uważamy, że mechanizacja rolnictwa odgrywa istotną rolę w tym wyzwaniu.

Jako światowy lider w branży maszyn rolniczych KUHN zawsze poszukuje zdolnych ludzi, chcących dołączyć do naszego zespołu i pracować na rzecz rozwoju firmy.

Przynależność do rodziny KUHN oznacza bycie częścią firmy, która działa w sposób odpowiedzialny i oferuje swoim pracownikom doskonałe warunki. KUHN oferuje duże możliwości rozwoju kariery na całym świecie w różnych sektorach.  FABRYKA KUHN    PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE  

RSS

YouTube

FaceBook
KUHN -Maszyny Rolnicze sp. Z O.O. Jelonek k/Poznania - ul.Orzechowa 1 62-002 Suchy Las - Phone:(061)812 52 35 - Fax: (061) 811 70 10