Kuhn - Maszyny rolnicze KUHN: Uprawa gleby – Siew - Nawożenie – Rozdrabnianie - Przygotowanie siana/kiszonek – Zadawanie paszy i ścielenie słomą.
Search
  
 Oferta 
  
  
 Grupa KUHN 
  
  
 Wyszukiwanie Dealera 
  
  
 Aktualności 
  
  
 Strefa klienta 
  
  
 Kariera 
  

Informacje prawne

Wszystkie prawa dotyczące tekstów, obrazów, logo, animacji, wideo, dźwięku i użytej grafiki, a także ich rozkład na stronach internetowych są wyłączną własnością Grupy KUHN. Są one chronione prawem copyrightu i innymi prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane, kopiowane, modyfikowane bądź rozpowszechniane przez osoby trzecie w celach handlowych. Jeżeli Grupa KUHN nie ustanowi inaczej, wszystkie loga, tablice rejestracyjne, nazwy marek handlowych i zapisy pamięciowe jak również emblematy, są chronione i nie mogą zostać wykorzystane bez specjalnej, pisemnej, zgody Grupy KUHN, ani w celach reklamowych ani do rozpowszechniania obecnych tutaj informacji.

Maszyny i wyposa¿enie mog¹ byæ objête co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrze¿onym. Wymienione znaki towarowe mog¹ byæ zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Strony Internetu Grupy KUHN zostały opracowane z jak największą troską. Grupa KUHN odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność co do ścisłości i wierności informacji podanych na jej stronach Internetu. Grupa KUHN nie odpowiada za szkody spowodowane w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jej stron Internetu o ile nie wynikają one z rażącego zaniedbania ze strony Grupy KUHN.

Wszystkie linki, na stronach Internetu Grupy KUHN, są wpisane jedynie dla wygody użytkowników. Grupa KUHN nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za zawartość tych stron. Obecność tych linków na stronach Grupy KUHN nie może być uważana za rekomendację badź aprobację ani tych stron, ani informacji na nich udostępnionych. Korzystanie z tych linków odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Korzystanie ze stron internetu Grupy KUHN jest dobrowolne i nie związane żadną umową pomiędzy użytkownikiem, a Grupą KUHN. W każdej chwili Grupa KUHN zastrzega sobie prawo modyfikacji treści i formy swoich stron www.

Jeśli klient zostanie poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych na stronach internetowych Grupy KUHN to ich ujawnienie jest całkowicie dobrowolne. Przy ich przetwarzaniu, wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych, obowiązuje całkowita poufność.


  FABRYKA KUHN    PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE  

RSS

YouTube

FaceBook
KUHN -Maszyny Rolnicze sp. Z O.O. Jelonek k/Poznania - ul.Orzechowa 1 62-002 Suchy Las - Phone:(061)812 52 35 - Fax: (061) 811 70 10